Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w Piasecznie

W okresie wakacyjnym w sprawie przyjęć do Ośrodka prosimy kontaktować się pod numerem telefonu 579-636-153 (poniedziałek-piątek w godz. 9:00-12:00)

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Oferta szkół 2017/2018 - 2017

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Projekty artystyczne zespołu Krzesany.Art w roku szkolnym 2017/2018

Rok szkolny obfitował w wiele wydarzeń artystycznych i projektów społecznych. Odbyły się treningi umiejętności społecznych, spotkania z młodzieżą artystyczną i publicznością, podczas których dziewczęta zdobywały wiele umiejętności i kompetencji.
Był to czas wytężonej nauki, w przyjemnej atmosferze, podczas której uczennice wykonywały zadania twórcze aktywizujące całą społeczność uczniowską.

Nasz pierwszy projekt w roku szkolnym to ,,Międzynarodowy Dzień Tańca i Muzyki’’
W naszej szkole dzień imienin siostry dyrektor połączony jest z Dniem Tańca
Cała nasza społeczność uczniowska siostry, nauczyciele i wychowawcy, zgromadzili się w auli na mszy,
którą sprawował ksiądz Marcin Kamiński, w intencji imienin Siostry Dyrektor Cecylii Nowak.

Po uroczystej Eucharystii zespół zaprezentował historię tańca w skrócie .
Przedstawiliśmy najstarsze formy artystyczne aż do współczesności.
Odbyły się audycje poświęcone historii muzyki. Były przygotowane zagadki i ciekawostki historyczne.

Kolejne dokonanie zespołu to Jasełka , podczas których wychowanki przedstawiły etiudy taneczne
i program aktorsko- wokalny.

W ramach współpracy młodzieży artystycznej , dziewczęta wystąpiły podczas Koncertu Karnawałowego 2018 zatytułowanym ,Artystyczne zawirowania’. W wykonaniu dziewcząt mogliśmy obejrzeć prezentację taneczno- aktorską z pantomimą, którą nazwaliśmy ,,Przebudzenie’’ , oraz nastrojowego walca
z menuetem. Historia jaką przedstawiliśmy podczas koncertu była opatrzona librettem mówiących o doświadczeniach dziewcząt, uzależnieniach od telefonu i implikacji z tego wynikającej , samotności.
Nasza opowieść miała szczęśliwe zakończenie żywcem wzięte z naszego zespołu. Młode artystki z radością
i wspólnie odnalazły swoje pasje w realnym świecie. Publiczność z uznaniem reagowała na to, co się działo na scenie. Na zakończenie koncertu, grupa poprowadziła krótkie warsztaty taneczne.


W kwietniu mieliśmy okazję wziąć udział w pięknej uroczystości jaką było czwarte
Wielkanocne Spotkanie Środowisk Twórczych.

Podczas koncertu młodzi artyści przedstawili swoje najnowsze projekty artystyczne. Nasz zespół wystąpił
z tańcem historycznym oraz trudnym, ale pięknym utworem wokalnym ,,Nadzieja’’. Po części oficjalnej był poczęstunek i odbyło się forum dyskusyjne, którego tematem były doświadczenia artystyczne i sztuka we współczesnym świecie. Młodzi wykonawcy mieli okazje do dyskusji, wymiany doświadczeń i omówienia projektów nad którymi pracują. Celem długofalowym tych spotkań jest kontynuowanie tradycji, integracja środowiska i młodych ludzi, dla których chwile spędzone na scenie były ważne.Każda z dziewcząt ma podczas edukacji w zespole swój własny cel rozwoju. Ważne jest jednak to, aby grupa miała także cel wspólny. Takim wspólnym celem była praca nad spektaklem, którego tematem była droga do świętości i życie naszej patronki ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY Z KORTONY.
Analiza powierzonego przez Siostrę Agnieszkę Krysę scenariusza dała bardzo ciekawe efekty wychowawcze i efekty rozwoju osobistego. Odbyły się liczne dyskusje i burze mózgów, podczas których analizowaliśmy jak przedstawić daną scenę, co jest najistotniejsze i jakich środków wyrazu użyć, aby były czytelne.
Poza pracą nad każdym gestem scen mistycznych , tańcem historycznym, grą aktorską, ćwiczyliśmy także utwory wokalne z dopisanym przez nas wspólnie tekstem, który oddał charakter spektaklu.
To był spektakl literacki . Działanie na scenie było ilustracją scenariusza. Był to też spektakl taneczny, zobaczyliśmy tańce historyczne jak gawot i menuet, czy walc. A muzyka i taniec ? Zaproponowaliśmy nowatorskie wykonanie i pomysł zatańczenia menueta do muzyki Jana Sebastiana Bacha, a muzyka
wtajemniczała nas scena po scenie w klimat spektaklu


Pomocy dziewczętom, merytorycznej , organizacyjnej i podczas pracy nad trudnym utworem udzieliła inspektor zespołu Siostra Aleksandra Kołodziejska. Dzięki temu wychowanki osiągnęły właściwy poziom techniczny i interpretacji tekstu. Siostra Aleksandra w ciągu całego roku otoczyła opieką dziewczęta , była dla nich wsparciem w codziennej pracy, a także podczas realizacji spektakli w szkole oraz podczas koncertów zewnętrznych, które graliśmy dla lokalnej społeczności.

Podczas pracy z dziewczętami starałem się na każdym etapie wdrażać je w samodzielną analizę obrazów scenicznych. Najlepsze efekty pracy i rozwoju są wtedy, gdy powierzone role będą nie tylko odtwarzane ale przeżywane i przemyślane.

Pod koniec roku szkolnego dziewczęta zaprezentowały się podczas pikniku rodzinnego,
oraz XI Festiwalu Wielu Kultur 2018.
Wykonały specjalnie na tą uroczystość przygotowaną prezentację wielokulturową tańca charakterystycznego w stylizacji scenicznej.

Na zakończeniu obfitującego w tyle wydarzeń roku szkolnego, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów, słodyczy oraz wartościowych upominków, jako wyraz uznania dla dziewczyn i ich pracy nad sobą.
To był wyjątkowy rok, podczas którego dziewczęta podjęły się wielu trudnych zadań artystycznych. Nauczyły się współpracy w zespole oraz podejmowania odpowiedzialności za grupę.
Rozwinęła się u nich wyobraźnia i pewność siebie. Zmierzyły się z trudnymi tematami społecznymi takimi jak zagadnienia moralne i relacje społeczne, które były także tematami spektakli. Rozwijanie umiejętności tanecznych i aktorskich dały uczennicom pewność siebie i nauczyły szacunku do pracy i nauki.

Wdrożyłem wychowanki w liczne projekty poznawcze, historyczne, plastyczne, kultury obyczaju
i techniczne za które były odpowiedzialne. Stosowane nowoczesne metody twórczego rozwoju, świadoma aktywizacja uczennic sprawiła, że nauczyły się odpowiedzialności za siebie, za grupę oraz za spektakl.
Jednym z ważnych punktów metody twórczego rozwoju jest wyobraźnia. Trzeba przyznać że nie zabrakło tej licznej bo ponad dwudziestoosobowej grupie aktywności, motywacji i chęci do pracy.
Wykazując się wyobraźnią na scenie , mogą sobie wyobrazić swoją jasną przyszłość, idąc drogą
przejrzystych zasad, jakie stosowane były w zespole.
To był dobry rok.

BARDZO DZIĘKUJEMY SIOSTRZE DYREKTOR BEACIE DOMINIK ZA REALIZACJE SZYCIA ZAPLECZA NOWYCH KOSTIUMÓW DLA ZESPOŁU KRZESANY.ART.
TO JEST BARDZO WAŻNY ASPEKT WIZERUNKOWY, WYCHOWAWCZY ORAZ WZMACNIAJĄCY DLA DZIEWCZĄT. DAJE IM POCZUCIE JEDNOŚCI A CO TAKŻE WAŻNE, DZIEWCZĘTA PIĘKNIE PREZENTUJĄ
SIĘ NA SCENIE.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM DOBREGO WYPOCZYNKU! DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE, AKTYWNY, EMOCJONALNY UDZIAŁ PUBLICZNOŚCI W NASZYCH PROJEKTACH SPOŁECZNYCH. ZAPRASZAMY PO WAKACJACH!

Pedagog i choreograf zespołu Andrzej Gołębiewski

Dom Matki Dobrego Pasterza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

"Dom Matki Dobrego Pasterza"

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel: (22) 756-83-37

fax: (22) 350-62-38

NIP: 123-08-48-409

REGON: 146359162

RSPO: 30639

konto bankowe: BS Piaseczno

74 8002 0004 0012 7084 2000 0007

Plan zajęć - Szkoła