Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Dom Matki Dobrego Pasterza

Świetlica Socjoterapeutyczna
im. bł. Jana Pawła II

Świetlica otacza swoją opieką wszystkie chętne dzieci z całego miasta oraz dziewczęta uczące się w Szkole Św. Małgorzaty z Kortony w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki dziennej; tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce; możliwość kompensacji traumatycznych doświadczeń; realizacja oddziaływań profilaktycznych; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień podopiecznych, organizowanie czasu wolnego, dożywianie dzieci. Jej prowadzenie zawsze było i jest ważną częścią statutowej działalności Ośrodka. Każdego dnia do świetlicy przychodzi ok. 20 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W Świetlicy zatrudnione są dwie wychowawczynie. W miarę potrzeb i możliwości służą pomocą siostry będące nauczycielkami i nauczyciele świeccy oraz wolontariusze.

W bezpośredniej dyspozycji wychowanków świetlicy znajdują się:

 • pomieszczenia: do nauki cichej, z zapleczem dydaktycznym (podręczniki, encyklopedie, słowniki, dwa komputery z dostępem do internetu); do zajęć specjalistycznych i pozaszkolnych; do gier i zabaw świetlicowych;
 • biblioteka szkolna,
 • szatnia,
 • pomieszczenia sanitarne (łazienka, dwa prysznice),
 • sala gimnastyczna, siłownia, boiska szkolne,
 • stołówka,
 • sale lekcyjne, w których nauczyciele prowadzą zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych.

Stałe elementy w planie pracy grup dochodzących to:

 • odrabianie lekcji,
 • posiłki (obiad, podwieczorek, kolacja);
 • modlitwa w kaplicy Ośrodka (koronka do Miłosierdzia Bożego, różaniec lub adoracja);
 • zajęcia pozaszkolne (sportowe, geograficzne, plastyczne, praktyczno-techniczne, muzyczne, kulinarne, naukowe, katechetyczne, kulturalno-krajoznawcze);
 • zajęcia specjalistyczne (socjoterapia, terapia pedagogiczna i psychologiczna);
 • zajęcia porządkowe w pomieszczeniach Świetlicy;
 • podsumowanie dnia z oceną i samooceną zachowania i postępów w nauce.

Dom Matki Dobrego Pasterza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

"Dom Matki Dobrego Pasterza"

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel/fax: (22) 756-83-37

fax: (22) 350-62-38

NIP: 123-08-48-409

REGON: 146359162

RSPO: 30639

konto bankowe: BS Piaseczno

74 8002 0004 0012 7084 2000 0007

Plan zajęć - Szkoła

Plan dyżurów - Internat