Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Dom Matki Dobrego Pasterza

Gimnazjum im. św. Małgorzaty z Kortony jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej.

Zadaniem Szkoły jest kształcenie i wychowanie dziewcząt zapewniające pełny rozwój osoby, pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz przygotowanie do udziału w życiu społecznym. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydawanych na jej podstawie.

W Gimnazjum im. św. Małgorzaty z Kortony uczennice otrzymują pomoc w pokonywaniu trudności w nauce, budowaniu dobrej motywacji do rozwoju, zdobyciu umiejętności uczenia się oraz rozpoznania preferencji do dalszego kształcenia. Ponadto dziewczęta uzyskują pomoc i wsparcie w pracy nad własnym charakterem, w pokonaniu trudności specyficznych dla wieku. Uczą się kultury i ładu w życiu codziennym, budowania dobrych relacji, pokonywania wad osobistych i rozwijania zalet.

Czas nauki w Gimnazjum im. św. Małgorzaty z Kortony to wielkie wyzwanie o jakość i dobrze przeżytą młodość!

Dom Matki Dobrego Pasterza

Zespół Szkół

im. św. Małgorzaty z Kortony

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel/fax: (22) 737-06-29

fax: (22) 350-62-38

Szkoła Podstawowa

REGON: 367999628

RSPO: 262274

Gimnazjum

REGON: 361819269

RSPO: 127741

Szkoła Branżowa I Stopnia

Kucharz | Fryzjer

REGON: 361817939

RSPO: 127728

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kucharz | Fryzjer

REGON: 361817939

RSPO: 127728

Plan zajęć - Szkoła

Plan dyżurów - Internat