Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Dom Matki Dobrego Pasterza

Plan nauczania w Gimnazjum
im. św. Małgorzaty z Kortony w Piasecznie

1Ga

Lp

Przedmiot

Godzin

Nauczyciel

I

1

Biologia

1

Cybart Aleksandra

2

Chemia

1

Jesionek Diana

3

Fizyka

1

Magdziarz Jacek

4

Geografia

1

Kalemba Agata

5

Godzina z wychowawcą

1

Szczygielska-Maruchin Barbara

6

Historia

2

Szewczak Paulina

7

Informatyka

1

Jaroszyńska Monika

8

Język angielski

3

Szeredko Renata

9

Język polski

5

Czepiel-Zadura Edyta

10

Język rosyjski

2

Janowicz-Czernik Joanna

11

Matematyka

5

Szczygielska-Maruchin Barbara

12

Muzyka

1

Makowska Małgorzata

13

Plastyka

1

Pryć-Ziółkowska Zuzanna

14

Religia

2

Radulska Agata

15

Wychowanie do życia w rodzinie

1

Radulska Agata

16

Wychowanie fizyczne

4

Woźniak Krzysztof

17

Zajęcia artystyczne

1

Pryć-Ziółkowska Zuzanna

18

Zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia)

1

Makowska Małgorzata

19

Zajęcia techniczne

1

Magdziarz Jacek

 

RAZEM GODZIN

35

 


1Gb

Lp

Przedmiot

Godzin

Nauczyciel

I

1

Biologia

1

Cybart Aleksandra

2

Chemia

1

Jesionek Diana

3

Fizyka

1

Magdziarz Jacek

4

Geografia

1

Kalemba Agata

5

Godzina z wychowawcą

1

Kalemba Agata

6

Historia

2

Szewczak Paulina

7

Informatyka

1

Jaroszyńska Monika

8

Język angielski

3

Szeredko Renata

9

Język polski

5

Pęzik-Cechrzycka Sylwia

10

Język rosyjski

2

Janowicz-Czernik Joanna

11

Matematyka

5

Szczygielska-Maruchin Barbara

12

Muzyka

1

Makowska Małgorzata

13

Plastyka

1

Pryć-Ziółkowska Zuzanna

14

Religia

2

Radulska Agata

15

Wychowanie do życia w rodzinie

1

Radulska Agata

16

Wychowanie fizyczne

4

Woźniak Krzysztof

17

Zajęcia artystyczne

1

Pryć-Ziółkowska Zuzanna

18

Zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia)

1

Makowska Małgorzata

19

Zajęcia techniczne

1

Magdziarz Jacek

 

RAZEM GODZIN

35

 

2Ga

Lp

Przedmiot

Godzin

Nauczyciel

I

1

Biologia

2

Cybart Aleksandra

2

Chemia

1

Jesionek Diana

3

Fizyka

1

Kowalewska Dorota

4

Fizyka PDE

1

Kowalewska Dorota

5

Geografia

1

Kalemba Agata

6

Godzina z wychowawcą

1

Kuszewski Bolesław

7

Historia

2

Szewczak Paulina

8

Informatyka

1

Jaroszyńska Monika

9

Język angielski

3

Szeredko Renata

10

Język polski

5

Czepiel-Zadura Edyta

11

Język rosyjski

1

Janowicz-Czernik Joanna

12

Matematyka

5

Szczygielska-Maruchin Barbara

13

Muzyka

1

Makowska Małgorzata

14

Religia

2

Radulska Agata

15

Wiedza o społeczeństwie

1

Kuszewski Bolesław

16

Wychowanie do życia w rodzinie

1

Nowak Cecylia

17

Wychowanie fizyczne

4

Woźniak Krzysztof

18

Zajęcia artystyczne

1

Pryć-Ziółkowska Zuzanna

19

Zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia)

1

Makowska Małgorzata

20

Zajęcia techniczne

1

Magdziarz Jacek

 

RAZEM GODZIN

36

 


2Gb

Lp

Przedmiot

Godzin

Nauczyciel

I

1

Biologia

2

Cybart Aleksandra

2

Chemia

1

Jesionek Diana

3

Fizyka

1

Kowalewska Dorota

4

Fizyka PDE

1

Kowalewska Dorota

5

Geografia

1

Kalemba Agata

6

Godzina z wychowawcą

1

Pęzik-Cechrzycka Sylwia

7

Historia

2

Szewczak Paulina

8

Informatyka

1

Jaroszyńska Monika

9

Język angielski

3

Szeredko Renata

10

Język polski

5

Pęzik-Cechrzycka Sylwia

11

Język rosyjski

1

Janowicz-Czernik Joanna

12

Matematyka

5

Celejewska Justyna

13

Muzyka

1

Makowska Małgorzata

14

Religia

2

Radulska Agata

15

Wiedza o społeczeństwie

1

Kuszewski Bolesław

16

Wychowanie do życia w rodzinie

1

Nowak Cecylia

17

Wychowanie fizyczne

4

Woźniak Krzysztof

18

Zajęcia artystyczne

1

Pryć-Ziółkowska Zuzanna

19

Zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia)

1

Makowska Małgorzata

20

Zajęcia techniczne

1

Magdziarz Jacek

 

RAZEM GODZIN

36

 

3Ga

Lp

Przedmiot

Godzin

Nauczyciel

I

1

Biologia

2

Cybart Aleksandra

2

Chemia

2

Jesionek Diana

3

Doradztwo zawodowe

1

Kasperska Dorota

4

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

Woźniak Krzysztof

5

Fizyka

2

Kowalewska Dorota

6

Geografia

2

Kalemba Agata

7

Godzina z wychowawcą

1

Nowak Cecylia

8

Historia

2

Dominik Beata

9

Język angielski

3

Wiśniowska Ewa

10

Język polski

5

Czepiel-Zadura Edyta

11

Język rosyjski

2

Janowicz-Czernik Joanna

12

Matematyka

5

Szczygielska-Maruchin Barbara

13

Muzyka

1

Makowska Małgorzata

14

Plastyka

1

Pryć-Ziółkowska Zuzanna

15

Religia

2

Radulska Agata

16

Religia PDB

1

Radulska Agata

17

Wiedza o społeczeństwie

1

Kuszewski Bolesław

18

Wychowanie fizyczne

4

Woźniak Krzysztof

19

Zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia)

1

Makowska Małgorzata

20

Zajęcia techniczne

1

Magdziarz Jacek

 

RAZEM GODZIN

40

 


3Gb

Lp

Przedmiot

Godzin

Nauczyciel

I

1

Biologia

2

Cybart Aleksandra

2

Chemia

2

Jesionek Diana

3

Doradztwo zawodowe

1

Kasperska Dorota

4

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

Woźniak Krzysztof

5

Fizyka

2

Kowalewska Dorota

6

Geografia

2

Kalemba Agata

7

Godzina z wychowawcą

1

Wiśniowska Ewa

8

Historia

2

Dominik Beata

9

Język angielski

3

Wiśniowska Ewa

10

Język polski

5

Czepiel-Zadura Edyta

11

Język rosyjski

2

Janowicz-Czernik Joanna

12

Matematyka

5

Celejewska Justyna

13

Muzyka

1

Makowska Małgorzata

14

Plastyka

1

Pryć-Ziółkowska Zuzanna

15

Religia

2

Radulska Agata

16

Religia PDB

1

Radulska Agata

17

Wiedza o społeczeństwie

1

Kuszewski Bolesław

18

Wychowanie fizyczne

4

Woźniak Krzysztof

19

Zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia)

1

Makowska Małgorzata

20

Zajęcia techniczne

1

Magdziarz Jacek

 

RAZEM GODZIN

40

 

3Gc

Lp

Przedmiot

Godzin

Nauczyciel

I

1

Biologia

2

Cybart Aleksandra

2

Chemia

2

Jesionek Diana

3

Doradztwo zawodowe

1

Kasperska Dorota

4

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

Woźniak Krzysztof

5

Fizyka

2

Kowalewska Dorota

6

Geografia

2

Kalemba Agata

7

Godzina z wychowawcą

1

Dominik Beata

8

Historia

2

Dominik Beata

9

Język angielski

3

Wiśniowska Ewa

10

Język polski

5

Czepiel-Zadura Edyta

11

Język rosyjski

2

Janowicz-Czernik Joanna

12

Matematyka

5

Szczygielska-Maruchin Barbara

13

Muzyka

1

Makowska Małgorzata

14

Plastyka

1

Pryć-Ziółkowska Zuzanna

15

Religia

2

Radulska Agata

16

Religia PDB

1

Radulska Agata

17

Wiedza o społeczeństwie

1

Kuszewski Bolesław

18

Wychowanie fizyczne

4

Woźniak Krzysztof

19

Zajęcia socjoterapeutyczne (muzykoterapia)

1

Makowska Małgorzata

20

Zajęcia techniczne

1

Magdziarz Jacek

 

RAZEM GODZIN

40

 
Dom Matki Dobrego Pasterza

Zespół Szkół

im. św. Małgorzaty z Kortony

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel/fax: (22) 737-06-29

fax: (22) 350-62-38

Szkoła Podstawowa

REGON: 367999628

RSPO: 262274

Gimnazjum

REGON: 361819269

RSPO: 127741

Szkoła Branżowa I Stopnia

Kucharz | Fryzjer

REGON: 361817939

RSPO: 127728

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kucharz | Fryzjer

REGON: 361817939

RSPO: 127728

Plan zajęć - Szkoła

Plan dyżurów - Internat