Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Dom Matki Dobrego Pasterza

W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły:

zsz_sztandar

Każda ze Szkół nosi imię św. Małgorzaty z Kortony, która jest Patronką Szkół.

Szkoły przeznaczone są dla dziewcząt w normie intelektualnej, w wieku szkolnym, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.

W Zespole uczą się dziewczęta mieszkające w Internacie Ośrodka. Istnieje też możliwość kontynuowania nauki i zdobycia zawodu przez dziewczęta dochodzące ze środowiska lokalnego.

Na co dzień i od święta dziewczeta chodzą ubrane w fartuch szkolny.
W szkołach nie pobiera się opłaty za naukę.

Dyrektorem Zespołu Szkół jest s. Cecylia Nowak.

Dom Matki Dobrego Pasterza

Zespół Szkół

im. św. Małgorzaty z Kortony

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel/fax: (22) 737-06-29

fax: (22) 350-62-38

Szkoła Podstawowa

REGON: 367999628

RSPO: 262274

Gimnazjum

REGON: 361819269

RSPO: 127741

Szkoła Branżowa I Stopnia

Kucharz | Fryzjer

REGON: 361817939

RSPO: 127728

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kucharz | Fryzjer

REGON: 361817939

RSPO: 127728

Plan zajęć - Szkoła

Plan dyżurów - Internat