Dzień Świętości Życia

25 marca, w Dzień Żwiętości Życia, w naszym Ośrodku odbyła się Msza św., na której chętne wychowanki podjeły dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego.

Po Mszy św. wszystkie wychowanki wzieły udział w warsztacie nr. troski o trzeźwość matek w związku z Alkoholowym Zespółem Płodowy (FAS), który poprowadziła pani Katarzyna Szarańska z Fundacji „Miejsce rozwoju” w Warszawie.

Po południu odbyło się szkolenie nt. FAS dla rodziców i prawnych opiekunów wychowanek.