Spotkanie z rodzicami

15 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Akademii dla Rodziców”.

Tym razem spotkanie miało charakter świąteczny. Wspólnie z Rodzicami wychowanki przeszły Drogę Krzyżową, w której brzmiały pytania o prawdę naszego życia, o miejsce Bożych Przykazań w życiu osobistym i rodzinnym. Wspólna modlitwa była cennym sposobem oddania chwały Panu Bogu i otwarcia na siebie nawzajem, co jest bardzo ważne, aby wejść w Tajemnice Wielkiego Tygodnia i prawdziwie świętować zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i wszelkim złem.

Po Drodze Krzyżowej, Siostra Cecylia złożyła świąteczne życzenia, a ks. Marcin ukazał ważność relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami. Przy symbolicznym deserze, omawialiśmy wpólnie jak wspierać rodziców w wychowywaniu dzieci, by powrót wychowanek do domu rodzinnego był możliwy i by był czasem odnowionych, dobrych relacji.