Konkurs gastronomiczny

W dniu 17 stycznia 2013 roku odbyła się pierwsza edycja Konkursu Gastronomicznego dla klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Kucharz. Do rywalizacji przystąpiły trzy zespoły składające się z dwóch uczennic. Zadaniem uczestniczek konkursu było przygotowanie potraw oraz stołów konsumenckich zgodnie z wcześniej przyjętymi recepturami oraz zasadami obsługi konsumenta. Uczennice dodatkowo musiały opracować kartę menu w której znalazły się nazwy potraw. Od chwili rozpoczęcia przygotowań do dnia rozstrzygnięcia konkursu każda grupa solidnie zorganizowała się do zamierzonego zadania co dało w efekcie końcowym znakomite efekty. W przygotowanie uczennic do wzięcia udziału w konkursie, bardzo dużo pracy wniosła Siostra Monika Poniedziałek – nauczycielka praktycznej nauki zawodu, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem prac konkursowych, jednocześnie wspierając rywalizujące między sobą w grupach dziewczęta.

Efektem końcowym było podjęcie bardzo trudnej decyzji przez jury konkursowe w składzie:

  • S. Sylwia Krynicka – Dyrektor Ośrodka
  • S. Cecylia Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół
  • S. Beata Dominik – Wicedyrektor Ośrodka
  • S. Monika Poniedziałek – nauczycielka przedmiotów zawodowych
  • Karol Waszkiewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Podczas spożywania wszystkich dań jury konkursowe podjęło decyzję o przyznaniu pierwszego miejsca dla wszystkich trzech grup uczennic biorących udział w konkursie. Kryteriami oceniania były: praca w grupie, przestrzeganie regulaminu pracowni, zgodność potraw z recepturami oraz technika przygotowania stołu dla konsumenta. Decyzja była niełatwa, ponieważ wszystkie prace odznaczały się bardzo wysokim poziomem. Trzeba zaznaczyć, że uczennice biorące udział w konkursie dopiero zaczynają swoją drogę nauki w zawodzie kucharz i już na wstępie odznaczają się szczególnymi zdolnościami i chęcią pracy. Doceniamy to i gratulujemy zdobycia tak dużego wyróżnienia jakim jest zdobycie pierwszego miejsca w organizowanym corocznie konkursie gastronomicznym.

{gallery}kronika/2013/01-17/{/gallery}

  • Za wzorowy udział w konkursie nagrodę otrzymały:

Paulina Luc-a

Paulina Wój-k

Katarzyna Baj-a

Weronika Kar-s

Martyna Ole-k

Klaudia Mar-k

{gallery}kronika/2013/01-22a/{/gallery}