Handel ludźmi – czym jest?

18 października 2013 był obchodzony siódmy Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.

Handel ludźmi to nie tylko sprzedaż do agencji towarzyskich czy zmuszanie do nierządu. To też zmuszanie do popełniania przestępstw, żebractwa, a także do niewolniczej pracy. Ciekawa oferta pracy, na przykład za granicą, czasem jest przykrywką dla prawdziwych zamierzeń „pracodawcy”.

To szeroki i wieloaspektowy problem, bowiem może dotknąć każdego z nas. Ofiarą można stać się poprzez podstęp, oszustwo, groźbę, użycie siły, wykorzystanie słabości czy odurzenie środkami chemicznymi. Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje decyzje, ale w ich podejmowaniu należy być czujnym i zapobiegawczym.

Bardzo istotne jest szerzenie informacji na temat zapobiegania handlowi ludźmi i tego dnia w naszym Ośrodku odbyły się na ten temat zajęcia prowadzone przez przedstawicielki „Misji Małgorzata” współpracującej z „Caritas” Archidiecezji Warszawskiej. Zajęcia te miały na celu przybliżyć problematykę handlu ludźmi, pokazać jak się chronić, by nie stać się jego ofiarą i gdzieb szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.

Na zakończenie wspólnie odmówiłyśmy modlitwę w intencji wszystkich ofiar handlu ludźmi.


{gallery}kronika/2013/10-18/{/gallery}