Rekolekcje Wielkopostne

PLAN REKOLEKCJI

05 marca 2014 r. Środa Popielcowa

8.45—10.00 Liturgia Słowa dla uczennic Gimnazjum (Aula)

10.15—11.45 Liturgia Słowa dla uczennic ZSZ, Technikum (Aula)

12.00 Przygotowanie do Mszy świętej dla wszystkich (Aula)

12.30 Msza święta dla uczennic Gimnazjum, ZSZ, Technikum (Aula)

06 marca 2014 r.

GIMNAZJUM

8.45—10.45 Liturgia pokutna, Adoracja, Droga Krzyżowa (spowiedź w czasie Adoracji)

ZSZ, TECHNIKUM

11.20—13.50 Liturgia pokutna, Adoracja, Droga Krzyżowa (spowiedź w czasie Adoracji)

07 marca 2014 r.

8.45—9.45 Katecheza dla Gimnazjum (Aula)

10.45—12.00 Katecheza dla ZSZ, Technikum (Aula)

12.15 Przygotowanie do Mszy świętej dla wszystkich (Aula)

12.30 Msza święta dla uczennic Gimnazjum, ZSZ, Technikum

13.50 Obiad

14.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego, Błogosławieństwo i Rozesłanie