Sentencje z rekolekcji dla dziewcząt

1. Dziewczyna zraniona słucha dobrej nowiny także zza murów obojętności i szyderstwa.

2. Przynaglanie do dobrego ma usprawiedliwienie w samym dobru i sprzeciwia się przymuszaniu do złego.

3. Nauczyciel, który nie głosi słowa Bożego i nie wystawia się jako świadek, nie jest w pełni nauczycielem.

4. Pitagoras nie był tylko matematykiem, ale mistrzem życia i nauczycielem mądrości, podobnie każdy nauczyciel. On wolał nazywać się nie tyle mędrcem (sofistą), co miłującym mądrość, czyli filozofem. Ten wybór trwa dalej.

5. Dziewczyna jest piękna nie tyle estetyką ciała i powierzchowności, co blaskiem oczu i mocą duszy.

6. Gniew i gorycz niewychowywane powodują w człowieku wielkie spustoszenie, a opanowane czynią go mocnym i odpornym w pokusach.

7. Młodość może utracić swe piękno przez kilka głupich decyzji, ale może również okazać swoją żywotność poprzez nawrócenie, płacz i szukanie dobra.

8. Udawanie niewierzącej w pewnym wieku jest formą buntu i nieuzasadnionym wyznaniem swej wolności, ale słowo i rzecz przemawiają mocniej, bo nie są udawane.

9. Głoszone słowo Boże przemawia do serca głoszącego i słuchającego ukazując drogę jedności i człowieczeństwa.

10. Złożoność problemów młodego człowieka zanurzonego w zezwierzęconej kulturze może zniechęcić każdego nauczyciela, ale jest jeden Nauczyciel, który nie zniechęca się nigdy. Ci co z Nim trzymają, potrafią stać przy młodych.

11. Trzeba być królem, aby przyjąć słowo wzywające do nawrócenia bez buntu, a z wyznaniem „Zgrzeszyłem wobec Pana”.

12. Prorok nie może mieć względu na urząd królewski, ale głosząc prawdę w imieniu Boga bierze pod uwagę zainteresowania króla.

13. Kto dopuścił się czynu bez miłosierdzia wobec młodych, powinien oddać w czwórnasób: namaszczenie, uwolnienie, panowanie i słowo Pana.

14. Gdy idziesz pełnić wolę Bożą nie oszczędzaj czasu, gdy możesz zrobić w jeden dzień trzy dni, to zrób w trzy dni jeden dzień.

15. Uwierzyć Bogu, ogłosić post, dać jałmużnę ze swego , to droga do miłosierdzia Bożego.

16. Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeśli św. Paweł tak robił, to czemu się dziwisz, że dziewczyny czynią coś złego? Jeśli on siebie nie rozumiał, one siebie też nie rozumieją. On znalazł ratunek w Chrystusie, i one mogą znaleźć ratunek w Chrystusie.

17. Czego mi jeszcze brakuje do szczęścia? Tego, że one się nawrócą, czy tego że ja się nawrócę? Czemu nie pozwalasz jej odejść zasmuconej, gdy ma wiele pragnień ma wiele posiadłości. A czy ona sama nie może być także twoim pragnieniem, a więc także posiadłością. Niech więc odejdzie zasmucona, choć chcesz dla niej szczęścia.

18. Ojciec i matka są godni czci dlatego, że stali się miejscem działania miłości Boga w poczęciu i stworzeniu duszy. Nawet jeśli są niegodni człowiek jest kochany przez Boga. Materializm polega na tym, że w to nie wierzymy.

19. Wiele w dziewczynach pyta: „Gdzież jest ich Bóg?”, wtedy stają się pogankami, aż zapytają „gdzież jest mój Bóg?” i wtedy dostaną odpowiedź objawiającego się Boga: w Kościele.

20. Napominać „pojednajcie się z Bogiem” można tylko w imieniu Chrystusa ponieważ tylko On jest bez grzechu, a przecież napominanie jakie by nie było nie wydaje się miłe. Trudno też napominając nie wpaść w jakiś moralizm.

21. Jałmużna, modlitwa, post to relacja z Ojcem, który widzi w ukryciu i odda tobie chwałę świętości. Dziewczyna pragnie być święta, dlatego się złości na siebie, że nie jest, dlatego płacze, że do niczego się nie nadaje, bo grzeszyła i nie jest święta. To jednak jest wykrzywione pragnienie świętości. Prawdziwa świętość jest od Ojca.

22. Brać imię Boże do czczych rzeczy, czyli do pustych zadań. Wypowiedzieć imię Boga i nie nawiązać z Nim relacji, to jak na czczo pójść do szkoły, bez śniadania. Bądźcie naśladowcami Boga, gdy On wypowiada imię jakiejś rzeczy, to ona się staje. Gdy mówi po imieniu, to nas odnawia i stwarza na nowo.

23. Rozmawianie o nierządzie bez rozmawiania o czystości nie przystoi świętym. Język niektórych dziewcząt jest haniebny, niedorzeczny i nieprzyzwoity, a wiele z tego co mówią jest niestosowne. Dlatego nie mają wdzięczności. Jednak czy jest dzisiaj ktoś kto powiedziałby im o roli języka dla ich serca?

24. Zwodzenie próżnymi słowami zaczyna się tam gdzie unikamy prawości, sprawiedliwości, prawdy. Zasada psp pomaga uniknąć uwodzenia.

25. Kobieta prowadząca życie grzeszne, czy może być ideałem dziewczyny? Gdy patrzy na to ile zarabia (stać ja na olejki alabastrowe), stać ją na kosmetyki (makijaż, oko), na fryzjera (piękne włosy). I choć jest w pogardzie u wszystkich to jednak może imponować, chyba, że dziewczyna ma odwagę wejrzeć w jej serce. Poszukiwanie miłości w grzechu kończy się pustką i bankructwem. Jednak szukając może znaleźć miłość bez grzechu, która pozwoli rzucić pod stopy Jezusa olejki, kosmetyki i piękne włosy. Zrobi to, bo bardzo umiłowała Tego, który odpuszcza jej grzechy.

26. Pitagoras kazał swoim uczniom robić rachunek sumienia podwójny: jeden wieczorem z całego dnia, a drugi rano przed dniem. W jednym pytał co dobrego a co złego zrobiłem, a w drugim pytał: co dobrego dzisiaj mam zrobić. Sprawa rachunku sumienie to nie tylko przeszłość to także przyszłość.

27. Radość doskonała jest w codziennym dźwiganiu krzyża, w pokonywaniu samego siebie, w opanowaniu samego siebie do ofiarowania siebie.

28. Wytrwałość powstaje w małym ćwiczeniu się w stałości. Stałość pozwala skończyć to ,co się zaczęło.

29. Każda dziewczyna chce być wolna, ale nie każdą stać na odwagę rozerwania kajdan zła, rozwiązania więzów niewoli. Z czasem kocha bardziej kajdany i więzy niż wolność. A jednak właśnie ten post Pan Bóg dla niej wybiera, aby mogła poznać, że On jest, bo On jest wolnością.

30. Krzyczeć na całe gardło, to robić z siebie głupka, ale czy nie warto robić z siebie głupka, aby człowiek wrócił do Boga. Stać się trąbą Boga, aby opadły mury Jerycha ukrytego w ludzkim sercu. Krzyk jest często wiązany z przemocą, ale czy miłość nie podnosi krzyku, w chwili zagrożenia?