Absolwentki 2014

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – SPECJALNOŚĆ FRYZJER

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – SPECJALNOŚĆ KUCHARZ

GIMNAZJUM