Z wizytą w Monarze

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Z wizytą w Monarze - 2015

Dnia 27.10 wychowanki grupy I wspólnie z wychowawcami – p. Anią i p. Agatą wybrały się do MONARU w Bobrowcu. Pełna nazwa tej Placówki to Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT. Mieszka w nim ok. 70 osób powyżej 50 roku życia z Warszawy i okolic, wśród nich są także osoby niepełnosprawne.

W MONARZE zostałyśmy serdecznie przyjęte przez p. Irminę – zastępcę kierownika. Po przyjeździe do Bobrowca nakryłyśmy do stołu i zaprosiłyśmy mieszkańców na słodki poczęstunek. Podczas poczęstunku, Pani Irmina opowiedziała nam o specyfice działania placówki oraz po krótce zapoznała nas z powodami bezdomności niektórych mieszkańców.

Po pogadance przyszedł czas na zajęcia, podczas których wspólnie z podopiecznymi MONARU robiłyśmy wiązanki na groby zmarłych mieszkańców MONARU. Gdy wiązanki były już gotowe udałyśmy się na Cmentarz Południowy w Antoninowie, gdzie w części przeznaczonej dla osób biednych, nieznanych i bezdomnych porządkowałyśmy groby. Po zakończeniu sprzątania, zostawiłyśmy na grobach przygotowane przez nas wiązanki, zapaliłyśmy znicze na znak pamięci oraz odmówiłyśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego za dusze wszystkich tych, o których nikt nie pamięta.

Bardzo duże wrażenie zrobiły na nas groby, na których widniało oznaczenie NN, mówiące o tym, że tożsamość osoby leżącej w danym miejscu jest nieznana.

Mamy nadzieję na dalszą współpracę z MONAREM, jest to dla nas budujące doświadczenie, może dzięki tym spotkaniom i pouczającym pogadankom uda nam się uniknąć przynajmniej części głupich, niepotrzebnych życiowych błędów.

{gallery}kronika/2015/10-27{/gallery}