Próbny egzamin gimnazjalny

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Próbne egzaminy gimnazjalne - 2015

W dniach 14 – 16 grudnia w Gimnazjum im. św. Małgorzaty z Kortony odbył się próbny egzamin gimnazjalny. To wydarzenie pozwala uczennicom dobrze poznać procedurę egzaminu, ocenić stopień swojego przygotowania, by podjąć na nowo z gorliwością naukę, aby być człowiekiem mądrym, zdolnym do podejmowania dobrych decyzji.