Z wizytą w Muzeum Historii Żydów Polskich

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Z wizytą w Muzeum Historii Żydów Polskich - 2016

W dniu 9 czerwca klasy 1Gb i 3Gc wybrały się z wizytą do POLIN, czyli Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Na wstępie zostałyśmy wprowadzone w tematykę narodu żydowskiego. Pani przewodnik swoją opowieścią przeniosła nas w czasy przedwojenne, dzięki czemu mogłyśmy poczuć klimat tamtych lat, kiedy to różne kulturowo społeczności żyły obok siebie, akceptowały się, szanowały i bardzo często przyjaźniły się ze sobą. Nasze zwiedzanie rozpoczęłyśmy od wizyty na żydowskiej ulicy, gdzie mogłyśmy zobaczyć jak wyglądało życie w międzywojennej Polsce. W tym miejscu pani przewodnik opowiedziała nam o Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Dowiedziałyśmy się między innymi, że połączenie ziem trzech zaborów nie było proste, gdyż w każdej części naszego kraju obowiązywało inne prawo. Radość z odzyskania niepodległości w różny sposób była odbierana przez narodowości zamieszkujące nasz kraj, inaczej przez Polaków, a jeszcze inaczej przez zamieszkujących Polskę Żydów. Pomimo tych różnic Polska była krajem ogromnych możliwości dla obu narodowości. Symboliczna żydowska ulica w muzeum przebiega dokładnie w miejscu dawnej ulicy Zamenhofa – przebiegającej przez zamieszkałą przez Żydów dzielnicę północną. Po obu stronach ulicy stoją wirtualne kamienice, które można zwiedzić.

Z ulicy żydowskiej przeniosłyśmy się do okresu, który w muzeum nazywany jest Galerią Zagłady. Do 1939 roku nasz kraj zamieszkiwało ok. 3,5 mln obywateli pochodzenia żydowskiego. Najazd hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczął holocaust – masową akcję mordowania narodu żydowskiego. Galeria Zakłady wprowadziła nas w nastrój cierpienia i zadumy. 90% ludności żydowskiej zostało uśmierconych w gettach, obozach zagłady oraz zwyczajnych ulicznych mordach, na ziemi, która przez pewien czas była dla nich „uosobieniem raju”. Była to niezwykła, niezapomniana i poruszająca wizyta, którą pragniemy kontynuować na warsztatach w przyszłym roku szkolnym.

{gallery}kronika/2016/06-09b{/gallery}