Rocznica Konstytucji 3 Maja

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Rocznica Konstytucji 3 Maja - 2017

Dnia 28 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się apel upamiętniający 226 rocznicę uchwalenia, pierwszej w Europie konstytucji, Konstytucji 3 Maja.

Scenariusz apelu przedstawiał wydarzenia w dziejach narodu polskiego od wieku XVII, który nazywamy wiekiem wojen i który znacznie przyczynił się do osłabienia Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej oraz ukazywał kryzys wewnętrzny, jaki przeżywała nasza Ojczyzna – słaba władza króla, elekcja, liberum veto czy pusty skarbiec. Nadzieję na zmiany dał dopiero Sejm Wielki, którego owocem była Konstytucja, uchwalona 3 maja 1791 roku. Konstytucja wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, wprowadzono dziedziczność tronu, zlikwidowano zasadę „liberum veto”.

Konstytucja 3 Maja była dowodem, że Polska weszła na drogę reform oraz stanowiła wyraz patriotyzmu i umiłowania wolności.

{gallery}kronika/2017/04-28{/gallery}