Święto Szkoły

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie -  - 2017

ŚWIĘTA MAŁGORZATA KIEDYŚ I DZIŚ.

Dzielny zespół Krzesany.Art.

W dniu 17 maja 2017 roku, odbył się występ naszego zespołu Krzesany.Art. Nawiązaliśmy do patronki szkoły Świętej Małgorzaty i była Ona postacią której poświęciliśmy nasze widowisko-misterium oraz projekt. Zastanawiałem się z zespołem, jak przedstawić naszą patronkę i w jaki sposób przybliżyć wszystkim jej historię, aby była czytelnym współcześnie obrazem następujących u niej przemian, które wyniosły ją do świętości. Podjęliśmy ostatecznie decyzję, aby przedstawić historię Świętej Małgorzaty jako dziewczyny przeniesionej do współczesnych realiów i borykającej się z wieloma obecnymi zagrożeniami.

{youtube}TDrPpDXQHiQ{/youtube}

Dziewczęta miały do wykonania trudne zadanie aktorskie, taneczne, wokalne i emocjonalne.

Wartka akcja, szybka zmiana dekoracji i następujące po sobie wyraziste w odbiorze obrazy wymagały dużej koncentracji. Dziewczęta z pasją wykonały powierzone im zadanie. W spektaklu nie zabrakło przekazu jak decyzja o życiu lub śmierci, oraz bardzo WAŻNEGO symbolu jakim był ,,KRZYŻ’’. Krzyż , którego dźwignięcia przez bohaterkę ciężar, mogą zdjąć nasze dobre uczynki.

Dojrzałość naszych wychowanek.

Biorąc pod uwagę mistyczny przekaz obrazu, w który została włączona cała publiczność, należy się podziękowanie za okazane nam zaufanie, dojrzałość uczennic, włączenie się wszystkich we wspólne działanie na scenie.

Aktywizacja i projekty.

Z wielką przyjemnością muszę stwierdzić że dziewczęta aktywnie włączały się w tworzenie spektaklu na każdym jego etapie. Powstał także pomysł na to, aby włączyć naszą kreatywną społeczność w ,,SMACZNY PROJEKT’’. Iza i Nikola otrzymały zadanie prowadzenia i nadzorowania projektu w który włączyły się uczennice. Powstał regulamin, plakaty, i odbył się nabór dziewcząt które miały zadanie stworzyć przepis i wykonać ciasto z okazji święta szkoły. Odbył się także konkurs na nazwę ciasta które powinno nawiązywać do naszej patronki i uczniowskiej społeczności. Ciasto otrzymało nazwę ,,Wulkan Kortonki’’. Biorąc pod uwagę dynamiczne działania zaangażowanych w projekt dziewcząt, ta nazwa jest jak najbardziej trafna, a samo ciasto..bardzo smaczne!

Jeden cel wiele rąk. Zgodna praca na Zgodzie 14.

Włączona została we wspólne działanie poza zespołem grupa życzliwych i pomocnych osób wspierających uczennice, osób z których każdy jest ważny a dzięki wspólnej pracy , wspólnie możemy się cieszyć z jej owoców. Ważnym sygnałem było dla dziewcząt włączenie się w działanie mające na celu przekaz duchowy Siostry Przełożonej Generalnej Barbary Pietrzak, Sióstr Dyrektor Beaty Dominik, Cecylii Nowak, oraz sióstr i wychowawców. Nadzór nad każdym szczegółem i pomysłami dzieliły się Siostry Ola Kołodziejska i Lucyna Szpin. Siostra Sylwia Krynicka oraz pan Karol wspomagali i nadzorowali klasę gastroniczną. Nie możemy zapomnieć o pani Monice Kłosińskiej, Barbarze Szczygielskiej , Siostrze Nataszy Marciszko, panu Arturze Sokołowskim i wszystkim tym którzy nam w tym projekcie pomogli.

{gallery}kronika/2017/05-17{/gallery}