Finał konkursu „Bł. Ojciec Honorat…”

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Finał konkursu Bł. Ojciec Honorat Koźmiński – wielki patriota i czciciel Maryi - 2018

{youtube}tDChSJ960B0{/youtube}

4 stycznia 2018 r. w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego w placówkach prowadzonych przez Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza pt. „Bł. Ojciec Honorat Koźmiński – wielki patriota i czciciel Maryi”.

Konkurs został zorganizowany na zakończenie Roku Dziękczynienia za dar Ojca Honorata dla Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce.

Przewodnim celem konkursu było przybliżenie młodemu pokoleniu postaci Błogosławionego ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego moment nawrócenia i ukazanie znaczenia Maryi w jego życiu.

Konkurs spotkał się z pozytywnym odbiorem i wiele placówek ZSMDP przesłało swoje konkursowe prace, m.in. Rodzinny Dom Dziecka w Szaflarach, Przedszkole im. Aniołów Stróżów w Szaflarach, Przedszkole im. Św. Franciszka w Dąbrowicy, Przedszkole im. Św. Franciszka w Gdańsku, Świetlica Socjoterapeutyczna „Przystań” w Gdańsku, Placówka Wsparcia Dziennego „Dom Ciepła” w Lublinie, Zespół Szkół im. Św. Małgorzaty z Kortony w Piasecznie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie.

Do Cytadeli Warszawskiej zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy konkursu wraz ze swoimi opiekunami oraz dyrektorzy placówek prowadzonych przez ZSMDP. Na zaproszenie odpowiedzieli również goście specjalni: O. Grzegorz Filipiuk, p.o. Kierownika Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Pan Jan Engelgard oraz pracownicy Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Po oficjalnym otwarciu finału konkursu i przywitaniu wszystkich gości, przewodnicząca jury – Przełożona Generalna, s. Barbara Pietrzak, przypomniała cel konkursu, przedstawiła zmagania konkursowe uczestników oraz podała kryteria oceny prac. Następnie zaprosiła wszystkich zebranych do obejrzenia prezentacji multimedialnej wykonanej ze zdjęć nagrodzonych dzieł konkursowych. Ostatnim punktem spotkania była prezentacja projektu filmowego pt. „Noc łaski”, który powstał z inicjatywy wychowawczyń MOS i w którym wzięły udział wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie. Projekt ten inspirowany był wątkami z życia bł. O. Honorata Koźmińskiego, a w szczególności okresem jego młodzieńczego buntu oraz drogi nawrócenia.

{gallery}kronika/2018/01-04b{/gallery}

Po prezentacji multimedialnej Przełożona Generalna wyraziła swą wdzięczność i podziękowania wychowawczyniom za troskę nad uczestnikami konkursu i zaangażowanie w popularyzowanie wśród młodych postaci bł. Honorata Koźmińskiego, jako heroicznego zakonnika, cenionego ojca duchownego oraz godny naśladowania wzór Polaka oddanego sprawom Ojczyzny. Na zakończenie spotkania przybyli uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, które złożone zostały na ręce Sióstr Dyrektor poszczególnych placówek.

Szczególne podziękowania M. Barbara Pietrzak złożyła na ręce p.o. kierownika Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Pana Jana Engelgarda za życzliwość i pomoc przy realizowaniu projektu filmowego oraz Ojca Grzegorza Filipiuka, koordynatora Roku Dziękczynienia, za współudział w nawiązaniu kontaktu z pracownikami Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

W ramach dalszego wspólnego świętowania wszyscy udali się na poczęstunek, a następnie lekcję historii „śladami epoki”, w której żył główny bohater naszego spotkania – bł. O. Honorat Koźmiński.

{gallery}kronika/2018/01-04{/gallery}