Warsztaty „Zachowaj trzeźwy umysł”

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Zachowaj trzeźwy umysł - 2018

07 lutego 2018 r. w naszym Ośrodku odbyły się warsztaty profilaktyczno – wychowawcze „Zachowaj trzeźwy umysł”, który prowadziła ekipa terapeutów z Bielska – Białej. P. Bogdan nie tylko poprowadził merytoryczne zajęcia, ale opowiedział swoją historię zwycięstwa, które stoczył w walce z uzależnieniem, dzięki mocnemu przylgnięciu do Boga, i otwarciu się na wspólnotę ludzi, którzy się modlą, i zawierzają swoje życie Bogu. Człowiek ma duszę i ciało, dlatego w walce z nałogami nie wystarczy tylko wysiłek ludzki, potrzeba szczerze zawołać do Boga, który chce udzielić Swojej łaski, tym, którzy tego pragną. Odwagi!!!

{gallery}kronika/2018/02-07{/gallery}