Projekty artystyczne zespołu Krzesany.Art w roku szkolnym

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Projekty artystyczne zespołu Krzesany.Art w roku szkolnym 2017/2018

Rok szkolny obfitował w wiele wydarzeń artystycznych i projektów społecznych. Odbyły się treningi umiejętności społecznych, spotkania z młodzieżą
artystyczną i publicznością, podczas których dziewczęta zdobywały wiele umiejętności i kompetencji.

Był to czas wytężonej nauki, w przyjemnej atmosferze, podczas której uczennice wykonywały zadania twórcze aktywizujące całą społeczność uczniowską.

{gallery}kronika/2018/06-20b{/gallery}


Nasz pierwszy projekt w roku szkolnym to ,,Międzynarodowy Dzień Tańca i
Muzyki’’


W naszej szkole dzień imienin siostry dyrektor połączony jest z Dniem Tańca

Cała nasza społeczność uczniowska siostry, nauczyciele i wychowawcy,
zgromadzili się w auli na mszy,

którą sprawował ksiądz Marcin Kamiński, w intencji imienin Siostry Dyrektor
Cecylii Nowak.

Po uroczystej Eucharystii zespół zaprezentował historię tańca w skrócie .

Przedstawiliśmy najstarsze formy artystyczne aż do współczesności.

Odbyły się audycje poświęcone historii muzyki. Były przygotowane zagadki i
ciekawostki historyczne.

Kolejne dokonanie zespołu to Jasełka
, podczas których wychowanki przedstawiły etiudy taneczne

i program aktorsko- wokalny.

W ramach współpracy młodzieży artystycznej
, dziewczęta wystąpiły podczas Koncertu Karnawałowego 2018 zatytułowanym
,Artystyczne zawirowania’. W wykonaniu dziewcząt mogliśmy obejrzeć
prezentację taneczno- aktorską z pantomimą, którą nazwaliśmy
,,Przebudzenie’’ , oraz nastrojowego walca

z menuetem. Historia jaką przedstawiliśmy podczas koncertu była opatrzona
librettem mówiących o doświadczeniach dziewcząt, uzależnieniach od telefonu
i implikacji z tego wynikającej , samotności.

Nasza opowieść miała szczęśliwe zakończenie żywcem wzięte z naszego
zespołu. Młode artystki z radością

i wspólnie odnalazły swoje pasje w realnym świecie. Publiczność z uznaniem
reagowała na to, co się działo na scenie. Na zakończenie koncertu, grupa
poprowadziła krótkie warsztaty taneczne.W kwietniu mieliśmy okazję wziąć udział w pięknej uroczystości jaką
było czwarte

Wielkanocne Spotkanie Środowisk Twórczych.


Podczas koncertu młodzi artyści przedstawili swoje najnowsze projekty
artystyczne. Nasz zespół wystąpił

z tańcem historycznym oraz trudnym, ale pięknym utworem wokalnym
,,Nadzieja’’. Po części oficjalnej był poczęstunek i odbyło się forum
dyskusyjne, którego tematem były doświadczenia artystyczne i sztuka we
współczesnym świecie. Młodzi wykonawcy mieli okazje do dyskusji, wymiany
doświadczeń i omówienia projektów nad którymi pracują. Celem długofalowym
tych spotkań jest kontynuowanie tradycji, integracja środowiska i młodych
ludzi, dla których chwile spędzone na scenie były ważne.


Każda z dziewcząt ma podczas edukacji w zespole swój własny cel
rozwoju. Ważne jest jednak to, aby grupa miała także cel wspólny. Takim
wspólnym celem była praca nad spektaklem, którego tematem była droga do
świętości i życie naszej patronki ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY Z KORTONY.


Analiza powierzonego przez Siostrę Agnieszkę Krysę scenariusza dała
bardzo ciekawe efekty wychowawcze i efekty rozwoju osobistego. Odbyły się
liczne dyskusje i burze mózgów, podczas których analizowaliśmy jak
przedstawić daną scenę, co jest najistotniejsze i jakich środków wyrazu
użyć, aby były czytelne.

Poza pracą nad każdym gestem scen mistycznych , tańcem historycznym, grą
aktorską, ćwiczyliśmy także utwory wokalne z dopisanym przez nas wspólnie
tekstem, który oddał charakter spektaklu.

To był spektakl literacki . Działanie na scenie było ilustracją
scenariusza. Był to też spektakl taneczny, zobaczyliśmy tańce historyczne
jak gawot i menuet, czy walc. A muzyka i taniec ? Zaproponowaliśmy
nowatorskie wykonanie i pomysł zatańczenia menueta do muzyki Jana
Sebastiana Bacha, a muzyka

wtajemniczała nas scena po scenie w klimat spektaklu


Pomocy dziewczętom, merytorycznej ,
organizacyjnej i podczas pracy nad trudnym utworem udzieliła inspektor
zespołu Siostra Aleksandra Kołodziejska. Dzięki
temu wychowanki osiągnęły właściwy poziom techniczny i interpretacji
tekstu. Siostra Aleksandra w ciągu całego roku otoczyła opieką dziewczęta ,
była dla nich wsparciem w codziennej pracy, a także podczas realizacji
spektakli w szkole oraz podczas koncertów zewnętrznych, które graliśmy dla
lokalnej społeczności.

Podczas pracy z dziewczętami starałem się na każdym etapie wdrażać je w
samodzielną analizę obrazów scenicznych. Najlepsze efekty pracy i rozwoju
są wtedy, gdy powierzone role będą nie tylko odtwarzane ale przeżywane i
przemyślane.


Pod koniec roku szkolnego dziewczęta zaprezentowały się podczas pikniku
rodzinnego,oraz XI Festiwalu Wielu Kultur 2018.


Wykonały specjalnie na tą uroczystość przygotowaną prezentację
wielokulturową tańca charakterystycznego w stylizacji scenicznej.

Na zakończeniu
obfitującego w tyle wydarzeń roku szkolnego, odbyło się uroczyste wręczenie
dyplomów, słodyczy oraz wartościowych upominków, jako wyraz uznania dla
dziewczyn i ich pracy nad sobą.

To był wyjątkowy rok,
podczas którego dziewczęta podjęły się wielu trudnych zadań artystycznych.
Nauczyły się współpracy w zespole oraz podejmowania odpowiedzialności za
grupę.

Rozwinęła się u nich wyobraźnia i pewność siebie. Zmierzyły się z trudnymi
tematami społecznymi takimi jak zagadnienia moralne i relacje społeczne,
które były także tematami spektakli. Rozwijanie umiejętności tanecznych i
aktorskich dały uczennicom pewność siebie i nauczyły szacunku do pracy i
nauki.

Wdrożyłem wychowanki w liczne projekty poznawcze, historyczne, plastyczne,
kultury obyczaju

i techniczne za które były odpowiedzialne. Stosowane nowoczesne metody
twórczego rozwoju, świadoma aktywizacja uczennic sprawiła, że nauczyły się
odpowiedzialności za siebie, za grupę oraz za spektakl.

Jednym z ważnych punktów metody twórczego rozwoju jest wyobraźnia. Trzeba
przyznać że nie zabrakło tej licznej bo ponad dwudziestoosobowej grupie
aktywności, motywacji i chęci do pracy.

Wykazując się wyobraźnią na scenie , mogą sobie wyobrazić swoją jasną
przyszłość, idąc drogą

przejrzystych zasad, jakie stosowane były w zespole.

To był dobry rok.

BARDZO DZIĘKUJEMY SIOSTRZE DYREKTOR BEACIE DOMINIK ZA REALIZACJE SZYCIA
ZAPLECZA NOWYCH KOSTIUMÓW DLA ZESPOŁU KRZESANY.ART.

TO JEST BARDZO WAŻNY ASPEKT WIZERUNKOWY, WYCHOWAWCZY ORAZ WZMACNIAJĄCY DLA
DZIEWCZĄT. DAJE IM POCZUCIE JEDNOŚCI A CO TAKŻE WAŻNE, DZIEWCZĘTA PIĘKNIE
PREZENTUJĄ

SIĘ NA SCENIE.


ŻYCZYMY WSZYSTKIM DOBREGO WYPOCZYNKU! DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE, AKTYWNY,
EMOCJONALNY UDZIAŁ PUBLICZNOŚCI W NASZYCH PROJEKTACH SPOŁECZNYCH.
ZAPRASZAMY PO WAKACJACH!


Pedagog i choreograf zespołu Andrzej Gołębiewski