Horyzont.Art

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Horyzont.Art - 2019

W ostatnim dniu lutego, nasza grupa artystyczna Horyzont.Art miała bardzo miłe spotkanie. Uczennice w nagrodę za aktywność i udział w trzech projektach artystycznych miały ufundowaną przez Ośrodek Socjoterapii kolacje w pizzerii. Spotkanie to, miało także charakter roboczy. Wspólnie z Siostrą Aleksandrą Kołodziejską, inspektorem zespołu oraz grupą, wytyczaliśmy nowe kierunki działania. Przygotowujemy spektakl o życiu św. Małgorzaty i omawialiśmy ten projekt.

Przygotowałem dla wszystkich zabawę, która była treningiem umiejętności społecznych.Pozwalała nam poznać siebie i zobaczyć siebie oczami innych. Jednym z celów głównych było także wprowadzenie wszystkich w dobry nastroj i budowanie jak najlepszych relacji w zespole. Patrząc po dobrych nastrojach po spotkaniu , mamy cichą nadzieję że to się udało.

Bardzo serdecznie Wszystkim czestnikom dziękujemy za ten mile spędzony wieczór a dyrekcji Ośrodka i Siostrze Przełożonej za wsparcie naszych działań.