Teatr Imka: „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Teatr Imka: „Zdążyć przed Panem Bogiem” - 2020

27 stycznia, klasy 8a i 8b wybrały się do teatru na sztukę, która powstała na kanwie rozmowy Hanny Krall z Markiem Edelmanem – uczestnikiem powstania w getcie warszawskim (1943), a po wojnie cenionym lekarzem kardiologiem i działaczem społecznym.

Wywiad z ostatnim przywódcą powstania żydowskiego stawia dziś młodzieży pytanie o sens ludzkiego cierpienia. Jak ustosunkowały się do niego nasze uczennice? Otóż należy podkreślić, że nasze podopieczne zwróciły uwagę na fakt, że w relacji Marka Edelmana nie była to opowieść o bohaterach z czasów wojny, ale o zwykłych ludziach, którzy mieli jedno pragnienie – umrzeć godnie. Dziewczęta zarejestrowały ten właśnie trudno uchwytny moment, który leży gdzieś między istnieniem a umieraniem. Można zatem wnioskować, że była to dla nas wszystkich pouczająca lekcja życia i historii.

{gallery}kronika/2020/01-27{/gallery}