Archipelag skarbów

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Archipelag skarbów - 2020

W dniach 26 i 27 listopada b.r. odbyły się w naszym Ośrodku zajęcia z cyklu „Archipelag skarbów”. Jak można było obserwować, program prowadzonych zajęć odwołał się do ideałów i pragnień młodych ludzi związanych z budowaniem obrazu własnej przyszłości.

Warsztaty przeprowadzono w formie wykładowej i multimedialnego pokazu dostosowanego do poziomu i oczekiwań naszych podopiecznych. W ramach tych założeń odbyły się dwudniowe spotkania tematyczne z uczennicami MOS, które dotyczyły wskazania im postaw i działań zwiększających szanse przeżycia dojrzałej relacji z drugim człowiekiem. Warsztat dotknął także głębiej zagadnień związanych z pornografią oraz seksualnością w kontekście budowania dojrzałych więzi i trwałego związku miedzy kobietą i mężczyzną. Mamy nadzieję, że ta interesująca oferta zajęć z przekonującym przekazem treści skutecznie wpłyną na wzrost wiedzy naszych podopiecznych w zakresie kształtowania systemu wartości oraz podejmowania akceptowanego społecznie stylu życia.