Walory odżywcze owsianki – zdrowe śniadanie

W dniu 19 listopada 2021 klasy gastronomiczne uczestniczyły w warsztatach pod tytułem: Walory odżywcze owsianki – Zdrowe śniadanie. Warsztaty przeprowadzili nauczyciele gastronomii: Sylwia Krynicka i Anna Liszewska. Miały one na celu zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie oraz przyczynianie się do obniżenia poziomu niedożywienia młodzieży poprzez edukację i promocję zdrowego żywienia. Podczas zajęć obejrzano prezentację „Walory odżywcze owsianki” i „Zasady komponowania śniadania”.

Następnie była dyskusja z młodzieżą na temat posługiwanie się w teorii i praktyce wiedzą dotyczącą zdrowej żywności. W części rekreacyjnej zajęć, odbyły się konkursy i zabawy dla uczennic: „Rozpoznawanie składników ze związanymi oczami” i „Ułożenie najwyższej piramidy z owsianek”.