Warsztaty Jak być XD :)

W miesiącach październiku i listopadzie brałyśmy udział w Warsztatach Profilaktyki Uzależnień – Jak być XD w ramach projektu socjalnego – Akademia Rodziny. Podczas warsztatów przez zabawę i rozmowy pracowaliśmy nad asertywnością umiejętności pozwalającą chronić przed presją rówieśniczą, gdzie leżą moje granice, budowanie pozytywnej samooceny, budowanie własnej wartości – jesteś wartościowy/wartościowa, bo jesteś, bagaż (plecak) doświadczeń, który każdy z nas posiada i nie wiemy kto jak ciężki ten plecak nosi, umiejętnością krytycznego myślenia w kontekście przekazów marketingowych w różnych mediach, odróżnianie faktów od opinii (korekta fałszywych normatywnych przekonań funkcjonujących w społeczeństwie dotyczących picia alkoholu), wartości i wyznaczanie celów