„Razem w kulturze”

W dniu 8 marca, z okazji Dnia Kobiet, Zespół Horyzont.Art wziął udział w projekcie zatytułowanym ,,Razem w kulturze’’. Historia naszego zespołu to także wspólne występy na jednej scenie z młodzieżą artystyczną z Ukrainy. Tragiczne wydarzenia w Ukrainie skłoniły nas do podjęcia rozmów jak ważny jest pokój na świecie. Czym jest udział w kulturze i jaka jest jego rola.

Obejrzeliśmy wspólne koncerty jakie odbyły się zarówno w Piasecznie jak i w Wilanowie. Dziewczęta z zainteresowaniem oglądały narodowe stroje ukraińskie oraz materiały z moich zbiorów prywatnych podczas występów polskiej i ukraińskiej młodzieży. Był to wyjazd, podczas zorganizowanego przez nas czyli przez stronę polską, festiwalu ,,Kwiaty Podola’’. Dziewczęta zobaczyły ślady historii, ukraińskie miasta sprzed wojny a także występy młodzieży ukraińskiej w naszych narodowych kostiumach.

Pod koniec spotkania uczennice zapragnęły przekazać słowa wsparcia i życzenia z okazji Dnia Kobiet swoim rówieśniczkom z Ukrainy. Mając w pamięci młodzież artystyczną z Ukrainy których uczyłem, dołączam się do życzeń.