Święto patronki szkoły, świętej Małgorzaty z Kortony

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie -  - 2022

W dniu 17 maja 2002 roku, odbyła się uroczystość święta patronki szkoły Świętej Małgorzaty z Kortony. Uroczystą mszę celebrował Ojciec Juliusz, który także naszej licznie zgromadzonej społeczności, niezwykle ciekawie przedstawił życie Świętej Małgorzaty. Po mszy, zespół Horyzont.Art przedstawił projekt twórczy zatytułowany ,, Masz wybór-Wiatr historii”.

{youtube}x2cJHeCh-LA{/youtube}

W spektaklu ukazaliśmy jak postrzegamy życie Świętej Małgorzaty w kontekście wartości tożsamych kiedyś i dziś. Przygotowanie projektu, tak aby uczennice w pełni zrozumiały sedno przekazu, rozpoczęło się już na początku roku szkolnego. Miało to miejsce podczas realizacji widowiska ,,Kultura i obyczaj’’, jaki został przedstawiony przez zespół z okazji Dnia tańca , Świętej Cecylii patronki muzyki. Dziewczęta poznały wtedy polską kulturę narodową i tradycyjne wartości. Kontynuacją kształtowania wiedzy był projekt choreograficzny i ćwiczenie stylizacji scenicznej. Było to także przygotowanie dziewcząt do wykonania powierzonych im trudnych ról tańca klasycznego, historycznego i hiszpańskiego. Z kolei projekt ,,Razem w kulturze” uzmysławiał uczennicom jaką wartością jest ludzkie życie i pokój na świecie.

Tak oto, całoroczna edukacja artystyczna mogła zaowocować osiemnastoma obrazami ukazującymi życie Świętej Malgorzaty z Kortony w trzynastym wieku i ukazaniu naszego wyobrażenia historii świętej do analogii obecnych, niespokojnych czasów. Uczennica zespołu napisała opowiadanie ,,Mój wiatr historii’’ i sugestywnie zagrała rolę klasyczną pod tym samym tytułem . W spektaklu ukazaliśmy kwestię wolnej woli i danego nam wyboru drogi, jakiej możemy dokonać w życiu. Śpiew był narracją do przedstawionych scen, które zostały ukazane w wielu technikach tańca.

Nie zabrakło tańca ognia jako symbolu oczyszczenia , tańca hiszpańskiego czy klasycznego. Obrazy beztroskiego życia świętej Małgorzaty zamieniły się w budzące zadumę historię straty , wojny, poświęcenia i służby drugiemu człowiekowi. Należy przyznać, że grupa sugestywnie przekazała nam treści projektu, z dbałością o stronę estetyczną i dramatyczną. Naszą uwagę zwracały zarówno brawurowo wykonane role tytułowe jak i praca całego zgranego zespołu.

Mam nadzieję, że projekt traktujący o tak poważnych treściach jak umiłowanie pokoju, patriotyzm, nadzieja, wybaczenie i heroizm, pozostawi w każdej z uczennic pamięć o tym w czym brały udział i co było treścią długich przygotowań. Całości spektaklu dopełniła ciekawa, różnorodna charakteryzacja i stylizacja dziewcząt kreujących poszczególne role. Była to praca pod kierunkiem Pani Doroty Chlebowskiej i uczennic z klasy fryzjerskiej. Pracę wykonały dziewczęta które z chęci pomocy ofiarowały nam swoje umiejętności i poświeciły wiele pracy, której efekty widzieliśmy na scenie. Bardzo za to dziękujemy. Dziękujemy księdzu Marcinowi Kamińskiemu, który wspomógł nas środkami inscenizacji i wszystkim tym którzy byli niezwykle pomocni podczas realizacji projektu.

Staraniem naszym było dać przesłanie jak ważna jest wolność, pokój i nadzieja. Wartością nadrzędną jaka przyświecała mi od początku realizacji, było spowodować aby uczennice mogły rozwinąć swoje zainteresowania , zdobyć wiedzę i umiejętności, wynieść wartości ze wspólnej pracy twórcze, gdzie najpierw jest człowiek a następnie szlachetna sztuka jako obraz nas samych. Na zakończenie tego miłego wydarzenia jakim było święto patronki szkoły, było wspólne pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy do obejrzenia relacji.

{gallery}kronika/2022/05-17{/gallery}