Uroczyste zakończenie roku zespołu Horyzont.Art.

Uczennice zespołu Horyzont.Art ukończyły rok szkolny 2001 2022. Ta liczna grupa, od początku roku wykazała się dużą aktywnością twórczą. W niespełna dwa miesiące został przygotowany pierwszy projekt z okazji ,,Dnia tańca”, zatytułowany Kultura i obyczaj. Dziewczęta poznały co znaczy określenie wytwór kultury, obcowanie ze sztuką i aktywny w niej udział. Tym samym nauczyły się polskich tańców narodowych, poznały historię świętej Cecylii patronki muzyki i przedstawiły widowisko w konwencji festiwalowej prezentacji. Nasze zajęcia to również szereg zrealizowanych treningów umiejętności społecznych, dramy, form para teatralnych i projektów artystycznych. Zrealizowaliśmy projekt ,,Bliżej mojej sceny”. Uczennice poznały kulturę wielu narodów, taniec hiszpański oraz zdobyły kompetencje pogłębiające ich zainteresowania.
Z kolei projekt ,,Razem w kulturze” był aktywną, pozytywną odpowiedzią na niespokojne obecne czasy. Dziewczęta poznały aspekty kulturowe oraz historię wspólnych koncertów międzynarodowej społeczności artystycznej. Zebranie wielorakich umiejętności oraz doświadczeń twórczych pozwoliło na zrealizowanie trudnego i pouczającego spektaklu z okazji patronki szkoły Świętej Małgorzaty z Kortony zatytułowanego ,Masz wybór , Wiatr historii”. Ukazaliśmy, w osiemnastu odsłonach, życie Świętej Małgorzaty w kontekście wartości tożsamych kiedyś i dziś, W XIII wieku oraz obecnych czasach. To widowisko z librettem zrealizowane w technikach: taneczno-aktorskiej, tańcu historycznym, klasycznym, współczesnym, akrobatyce tanecznej. W podziękowaniu za aktywny doping grupa zrealizowała projekt dla wszystkich dziewcząt w ośrodku zatytułowany ,,Dzieci dzieciom”. Nie zabrakło wielu spotkań okolicznościowych, odbywających się w przyjaznej atmosferze czy wspólnego grillowania z okazji zakończenia sezonu artystycznego i roku szkolnego. Cieszy to, że dziewczęta w tak licznej grupie ukończyły program zajęć zespołu, kreowały chętnie powierzone im role, wyróżniały się aktywnością, kulturą osobistą, postawą koleżeńską i odpowiedzialnością. Na zakończenie roku, każda z dziewcząt otrzymała okolicznościowy dyplom, zaświadczający o zrealizowanych zajęciach oraz ufundowany przez Siostrę dyrektor Beatę Dominik piękny prezent, plecak turystyczny. Mamy nadzieję że dziewczęta zabiorą do niego miłe wspomnienia.

Wszystkim życzymy dobrego, bezpiecznego odpoczynku Andrzej Gołębiewski.