Spotkanie dla Rodziców

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Spotkanie dla Rodziców - 2022

27 października odbyło się spotkanie dla Rodziców naszych Uczennic w ramach warsztatów Archipelag skarbów. Liczny udział Rodziców i Opiekunów potwierdził wspólne poszukiwanie sposobów pomocy dzieciom i młodzieży oraz sposobów odbudowania wzajemnych relacji zaufania, które umacniają Rodzinę!!!