Dzień imienin Siostry dyrektor Cecylii Nowak

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Dzień imienin Siostry dyrektor Cecylii Nowak - 2022

Dzień 22 listopada był dniem, gdzie wszystkim udzielił się uroczysty i podniosły nastrój. Obchodziliśmy imieniny Siostry dyrektor Cecylii Nowak. Zgromadziliśmy się w auli szkoły, gdzie uroczystą Mszę Świętą w intencji s. Dyrektor Cecylii odprawiali w koncelebrze ks. Marcin oraz ks. Henryk, który przyjechał do nas z Otwocka.

{youtube}WTzwLkoiA8w{/youtube}


Aby uczcić ten dzień, uhonorować Siostrę dyrektor, zespół Horyzont.Art przygotował program artystyczny zatytułowany ,,Dzień z życia, nasze oblicza”. Święta Cecylia
jest patronką muzyki kościelnej i sztuki. Postanowiliśmy przybliżyć wszystkim jej postać, poprzez realizację nakreślonego scenariusza. Było to widowisko dramy spontanicznej, planowanej, oraz para teatralne, w dwunastu odsłonach. Zmiany sceniczne działy się na oczach widzów, gdzie jedna z uczennic przedstawiła swoją twórczość, deklamując własny wiersz napisany specjalnie na okoliczność występu. Narratorzy płynnie wprowadzali nas
w kolejne odsłony widowiska, w którym była scena z życia świętej
Cecylii, scenę ślubu, a także prezentacje walca i tańca hiszpańskiego.
Nie zabrakło brawurowo wykonanego utworu ludowego, czy tańca współczesnego, które uczennice przedstawiały przy gromkich brawach. Jedna z młodych wykonawczyń wprowadziła nas w wyjątkowy nastrój i wykonała, do klasycznej muzyki fortepianowej, piękny taniec zatytułowany ,,Delikatność”. Podsumowaniem projektu było przedstawienie
przez każdą z uczennic charyzmy świętej Cecylii, oraz prezentacja ,,Myśli Cecylii”, gdzie każdy mógł podzielić się swoimi odczuciami.

Niewątpliwie wartością dodaną był fakt, że pomimo krótkiego czasu pracy
nad projektem, dziewczęta zdobyły umiejętności społeczne, ukazały własne zainteresowania,
które rozwinęły w czasie pracy nad spektaklem. Powstała także innowacja pedagogiczna.

Bardzo cieszy fakt, że nasze dziewczęta udzieliły sobie pomocy koleżeńskiej.
Pod kierunkiem pani Doroty, pięć dziewczyn z klasy fryzjerskiej wykonało piękne stylizowane uczesania sceniczne za co bardzo dziękujemy. Na zakończenie uroczystości nasz zespół , samorząd szkolny , oraz my wszyscy złożyliśmy Siostrze Cecylii serdeczne życzenia.

Przygotowanie projektu z tej pięknej okazji przyniosło mi wielką satysfakcję od strony artystycznej. Radość z tego, że uczennice wykazały się zaangażowaniem,
inwencją twórczą, charakterem oraz odwagą podczas podejmowania konstruktywnych zamiarów scenicznych.

{gallery}kronika/2022/11-22{/gallery}