Muzeum Historii Żydów Polskich

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Muzeum Historii Żydów Polskich - 2022

30 listopada grupa dziewcząt pojechała do Muzeum Historii Żydów Polskich. Celem tej naukowej wyprawy była chęć pogłębienia wiedzy z zakresu II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Holocaustu.

Na początku Pani Przewodnik opowiedziała dziewczętom, kiedy i w jakich okolicznościach pojawili się w Polsce pierwsi Żydzi? Następnie, w jaki sposób nasz kraj stał się domem największej społeczności żydowskiej w Europie oraz jak przestał nim być
w okolicznościach tragicznych wydarzeń II wojny światowej?

Część wykładową zajęć uzupełnił spacer z kartami pracy. Dziewczęta otrzymały szereg ilustracji, na których umieszczono miejsca dotyczące życia codziennego w getcie warszawskim.

W ten sposób nasza wizyta w muzeum objęła część wystawy stałej, która jest w całości poświęcona życiu polskich Żydów w XX wieku. Podróż w czasie rozpoczęła się
w dwudziestoleciu międzywojennym, na gwarnej żydowskiej ulicy. Następnie, w różnych odsłonach getta, dziewczęta odnajdywały informacje powiązane z ilustracjami umieszczonymi na karcie pracy i dzięki temu poznawały szczegóły życia codziennego w getcie. Na zakończenie zajęć, uczennice posłuchały relacji dwóch świadków, którzy przeżyli swoje dzieciństwo
w getcie, a po zakończonej wojnie dzielili się swoimi doświadczeniami, by dać świadectwo wiary i niezłomnej postawy wobec codziennej walki o przetrwanie!

Polin dla młodego pokolenia Polaków to – jak wnioskowały po zajęciach uczennice – szczególny przystanek w historii dziejów narodu polskiego. Jak się okazało, to nie tylko miejsce przywracania pamięci o losach wielu niewinnych ofiar i cichych bohaterów tamtych dni, ale także miejsce budowania mostów między przeszłością, a przyszłością.

Dziękujemy za wspólne zwiedzanie i mamy nadzieję, że będziemy mogły jeszcze kontynuować tę ciekawą podróż w czasie!

{gallery}kronika/2022/11-30{/gallery}