Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej

W naszej Szkole, jak co roku była celebrowana Eucharystia z obrzędem przyjęcia Medalika Niepokalanej!
Ufamy, ze Maryja nas prowadzi po drogach naszego życia!