Występ zespołu Horyzont.Art

W dniu 5 lutego 2023 roku w domu parafialnym przy kościele Świętej Anny w Piasecznie odbył się Pierwszy Wieczór artystyczny zatytułowany ,,Wokół sztuki”.
Zespół Horyzont.Art wystąpił na zaproszenie księdza proboszcza Andrzeja Krynickiego oraz grupy parafialnej teatru Szansa. Zespół przedstawił projekt twórczy Nasze oblicza.

MOS Piaseczno - Występ zespołu Horyzont.Art - 2023

Ten parateatralny projekt poprzez różnorodne w stylu i charakterze prezentacje przybliżył nam postać świętej Cecylii patronki muzyki.
Święta Cecylia patronka muzyki, sztuki posiadała wiele talentów. Idąc tym tropem zwróciliśmy uwagę na fakt że każdy ma talent którego warto w sobie poszukać.
Tworząc i ucząc się sztuki scenicznej, powinniśmy szanować to co robimy i podchodzić do tego z godnością i radością.

Motywem i myślą przewodnią spotkania było zatem dostrzeżenie wartości działania.
O bogactwie narodu świadczy historia, tradycja, wytwory kultury jak i sama kultura, ludzie ich potencjał i wiedza.

Nasze uczennice przedstawiły na profesjonalnie przygotowanej scenie projekt oraz bardzo różnorodne w stylu i charakterze prezentacje.
Koncert , to także okazja do spotkania z młodzieżą artystyczną, wymiana doświadczeń
i pogłębienia wiedzy z zakresu kultury i sztuki. Dziewczęta zapoznały się z zasadami pracy
na scenie i zdobyły nowe doświadczenie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

Bardzo serdecznie dziękujemy publiczności za liczne przybycie na koncert, a w szczególności Siostrze Dyrektor Cecylii Nowak i koleżankom naszych młodych artystek.

Siostrze Dyrektor Beacie Dominik dziękujemy za wsparcie projektu i umożliwienie tym samym uczennicom uczestnictwa w kulturze i szkoleniach scenicznych.