Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 27 września 2023r. w Zespole Szkół im. św. Małgorzaty z Kortony odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z Regulaminem Samorządu w roku szkolnym 2023/2024 do Samorządu Uczniowskiego weszły:

Przewodnicząca: Roksana O-ja.
Z-ca Przewodniczącej: Wiktoria Ga-ka.
Członek Samorządu: Anastasiia Pa-ska.