Prace plastyczne

Uczennice klas VII i VIII wykonały prace plastyczne, w których w dowolnej technice miały zaprezentować własne zainteresowania, myśli, poglądy, to co cenią w życiu – jednym słowem burza mózgów na swój temat. Przy okazji ich wykonywania miały możliwość na szczerą, osobistą chwilę refleksji na temat własnej osoby i odnalezienia własnych pozytywnych cech.