Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Kilka dziewcząt z Grupy II wraz z Siostrami poprowadziły w Parafii Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie modlitwę różańcową w intencji ofiar handlu ludźmi. Rozważania do tajemnic dotyczyły tego procederu i cierpienia, które się z nim wiąże.

Dnia 18 października 2023 r. obchodzony jest po raz siedemnasty Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Współczesne niewolnictwo może przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Kolejnym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków. To współczesne niewolnictwo jest hańbą XXI wieku.