Uroczystość Niepokalanej

8 grudnia uczestniczyłyśmy w Eucharystii i słuchaliśmy katechezy kerygmatycznej, którą głosił Ks. Nikos wraz z ekipą ewangelizacyjną. Na zakończenie Mszy św. przyjęłyśmy medalik Niepokalanej i oddałyśmy siebie pod opiekę Matki Bożej.