Wyjazd do Muzeum POLIN

W ramach pogłębiania wiedzy historycznej realizujemy wizyty w kolejnych ciekawych muzeach. I tak dnia 31 stycznia zorganizowałyśmy wyjazd do Muzeum POLIN. Przed wejściem do Muzeum zatrzymałyśmy się na chwilę przy Pomniku Bohaterów Getta. Tylko zainteresowani wiedzą, że w 1970 roku w tym miejscu ukląkł kanclerz RFN, Willi Brandt (1913-1992). Gest o tyle ważny, że wydarzenie to przeszło do historii jako symbol szczerej skruchy Niemiec za zbrodnie Holocaustu. Aby uczcić pamięć ofiar zbrodni wojennych, my również stanęłyśmy przed pomnikiem w chwili ciszy i tak rozpoczęła się nasza wędrówka po Muzeum w kluczu poznawania historii i kultury żydowskiej oraz relacji łączących Polaków i Żydów w przedwojennej Warszawie. W czasie zwiedzania nasze uczennice dowiedziały się m.in. skąd Żydzi przybyli na ziemie polskie, jak do tego doszło, jakie były relacje polsko-żydowskie, co wydarzyło się w XX wieku i ilu współcześnie Żydów mieszka w Polsce.