Zakończenie edukacji dla Uczennic Branżowej Szkoły II Stopnia

Sukces Wytrwałych

26 kwietnia – Uczennice kl. 2  Branżowej szkoły II Stopnia ukończyły szkołę średnią. Wcześniej zdały egzamin z kwalifikacji HGT.12 i uzyskały tytuł Technika  żywienia i usług gastronomicznych, a w maju przystąpią do Matury.! Gratulujemy! 🙂