Uczennice zespołu Horyzont.Art ukończyły rok szkolny 2023/2024

Na nasze zajęcia uczęszczało ponad trzydzieści sześć dziewcząt.

Ta liczna grupa, od początku roku wykazała się dużą aktywnością

i wytrwałością podczas pracy projektowej i wymagających kondycji zajęć tańca

i akrobatyki. W niespełna dwa miesiące od początku roku szkolnego przygotowaliśmy pierwszy projekt z okazji imienin Siostry Dyrektor Cecylii Nowak oraz Międzynarodowego Dnia Tańca i Muzyki.

Uczennice przedstawiły na scenie menueta w oryginale z czasów Ludwika XIV oraz dwie prezentacje,, Rozterki’’ oraz ,,Podszepty’’. Posłużyliśmy się tam techniką pantomimy, tańca teatralnego i tańca współczesnego. Wszystkiego dopełniła wzorowo wykonana akrobatyka taneczna. Należy wspomnieć

o prezentacji walca wiedeńskiego oraz walca angielskiego w układzie scenicznym. Zostały przedstawione elementy tańca klasycznego, co jest rzadkością ze względu na konieczny bardzo duży wysiłek i predyspozycje wykonawczyń choreografii.  

Z kolei grudniowa uroczystość ,,Spotkanie z kolędą’’ przynosi wiele miłych wspomnień. Wszyscy śpiewaliśmy kolędy i uczyliśmy się  akompaniować na gitarze. Dziewczyny poznały świąteczne tradycje, zwyczaje i kulturę regionalną.  Należy wspomnieć o zrealizowanym projekcie Taniec po Horyzont, który przybliża kulturę taneczną, wytwory kultury i obyczaje na całym świecie. Uczennice poznają cechy tańca charakterystycznego z danego kraju, jego kulturę, zwyczaje, i zarys historyczny. Uczestniczki zajęć wzięły aktywny udział w projekcie poświęconym promocji zdrowia. Na zakończenie roku szkolnego przygotowaliśmy projekt wielodyscyplinarny z okazji Święta Szkoły ku czci świętej Małgorzaty z Kortony. Projekt był okazją do przedstawienia nabytych umiejętności w ciągu całego roku szkolnego. Mogliśmy zobaczyć na scenie liczne choreografie: walca wiedeńskiego, tańca klasycznego, akrobatyki tanecznej

i technikę wyrazu scenicznego w grze aktorskiej. Podczas realizacji projektu, wdrożyłem zajęcia z dykcji i emisji głosu dla jednej z dziewczynek, która pełniła funkcję lektora, oraz recytowała wiersz.  Projekt został przedstawiony w formie filmu. Uczennice uczyły się obsługi programów multimedialnych i podstaw filmowania. Podczas pracy zrealizowaliśmy innowacje, polegającą na wykorzystaniu sztucznej inteligencji Copilot. Bardzo cieszy, że dziewczęta w tak licznej grupie ukończyły program zajęć zespołu, kreowały powierzone im role wyróżniały się aktywnością, kulturą osobistą, postawą koleżeńską

i odpowiedzialnością.

Na zakończenie roku, każda z dziewcząt otrzymała okolicznościowy dyplom zaświadczający o zrealizowanym programie zajęć. Najtrwalsze uczennice otrzymały prezent Nagrodę Dyrekcji. Był to profesjonalny plecak turystyczny. Mamy nadzieję, że dziewczęta zabiorą do niego miłe wspomnienia. Ja zabieram wspomnienia motywującej i inspirującej współpracy oraz wdzięczność za wsparcie podczas tak licznych projektów dla Sióstr Dyrektor,  Cecylii Nowak i Beaty Dominik.Wszystkim życzymy dobrego, bezpiecznego odpoczynku Andrzej Gołębiewski.