Historia placówki

Historia Ośrodka jest ściśle związana z historią Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza, którego podstawowym celem działalności jest praca z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i przywracanie jej społeczeństwu.

Doświadczenia Zgromadzenia w pracy z młodzieżą sięgają roku 1895. Wtedy to z inicjatywy Bł. O. Honorata Koźmińskiego, kapucyna powstało Zgromadzenie dla ratowania i odnowy społeczeństwa polskiego, w trudnym okresie zaboru carskiego.

Już wówczas siostry gromadziły wokół siebie dziewczęta zagrożone lub zaniedbane moralnie, otaczały je opieką, tworzyły dla nich tzw. „przytuliska”.

Korzenie Ośrodka

W roku 1903 w Piasecznie wybudowano pierwszy zakład wychowawczy dla dziewcząt. Uległ on całkowitemu zniszczeniu na początku I wojny światowej.

W roku 1930 rozpoczęto budowę następnego domu, w którym od roku 1933 siostry prowadziły „Zakład Wychowawczy dla Dziewcząt – Matki Bożej Miłosierdzia”.

W czasie II wojny światowej Niemcy wysiedlili siostry i dziewczęta. Siostrom pozostawiono tylko suterenę i kaplicę. Siostry zostały odsunięte od pracy z młodzieżą. Swoją działalność siostry podjęły po zakończeniu wojny.

W roku 1948 ówczesne władze przejęły budynek i przeznaczyły go na szkołę państwową. Siostry zostały całkowicie odcięte od pracy z młodzieżą w Ośrodku.

Powrót do pełnej działalności wychowawczej

Po zmianie sytuacji politycznej w Polsce siostry podjęły starania o odzyskanie budynku. W roku 1990 zapadła decyzja o zwrocie budynku. Po rocznym, generalnym remoncie, od 1 września 1991 r., rozpoczął swą działalność, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Dom Matki Dobrego Pasterza”. W pierwszych latach istnienia Ośrodek pełnił rolę internatu, w którym dzieci i młodzież znajdowała odpowiednie warunki bytowe oraz pomoc w szeroko rozumianym rozwoju. Dzieci uczęszczały do pobliskich szkół środowiskowych.

Wzmożenie działalności wychowawczo-dydaktycznej

Rosnąca liczba dzieci potrzebujących pomocy i chęć zapewnienia im w przyszłości pracy, skłoniła Zgromadzenie do rozbudowywania Ośrodka.
W 1998 r. ukończono budowę pomieszczeń przeznaczonych na internat, kuchnię, stołówkę i salę gimnastyczną, a w 2003 r. budynek Ośrodka powiększył się o nowe sale dydaktyczne, salę egzaminacyjną, bibliotekę i czytelnię oraz inne pomieszczenia stanowiące zaplecze Zespołu Szkół.
W 1998 roku rozpoczęła działalność szkoła podstawowa z przygotowaniem zawodowym na bazie 6-tej klasy.

Obecnie w Ośrodku istnieje Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa o profilu fryzjer i kucharz małej gastronomii oraz Liceum Profilowane o profilu usługowo-gospodarczym.

Od początku działalności Ośrodka do końca sierpnia 2004 r. długoletnim dyrektorem placówki była s. Dorota Andrelczyk, której Ośrodek zawdzięcza rozbudowę i pełny rozkwit. Za swą działalność, ogromny wkład pracy na rzecz młodzieży, Siostra Dorota otrzymała w 1999 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piaseczna.
Od września 2004 r. nowym dyrektorem Ośrodka została Siostra Urszula Motyka.

W sierpniu 2006 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół działających w Ośrodku. Dotychczasową Siostrę Dyrektor Barbarę Pawełczak, która przez 8 lat współtworzyła i kierowała obecnie funkcjonującymi szkołami, zastąpiła Siostra Cecylia Nowak.

Przekształcenie Ośrodka

1 września 2006 r., na mocy prawa oświatowego, Ośrodek przekształcił się w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Od września 2009 r. nowym dyrektorem Ośrodka została Sylwia Krynicka. Nową funkcje wicedyrektora Ośrodka objęła Alina Wendt. Od września 2010 r. funkcję tę sprawuje Beata Dominik.