• 05.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 01.jpg
 • 06.jpg
 • 02.jpg
 • 09.jpg
 • 04.jpg
 • 10.jpg
 • 03.jpg

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w Piasecznie

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Jeśli odwiedzają Państwo tę stronę oznacza to, że szukacie Państwo pomocy dla swojego dziecka. Zastanawiacie się zapewne, czy jego umieszczenie w placówce nie będzie dobrym rozwiązaniem problemów, które często powodują Waszą bezsilność.

Zanim zdecydujecie się jednak Państwo na umieszczenie dziecka w placówce, zastanówcie się, czy wyczerpali Państwo wszystkie możliwe sposoby rozwiązania problemów wychowawczych. Niech pomocą w tym względzie będą poniższe pytania:

 • Czy próbowali Państwo spokojnie rozmawiać z swoim dzieckiem? Czy rozmowy te kończyły się wspólnymi ustaleniami i czy ustalenia te były konsekwentnie realizowane? (Jak rozmawiać? - artykuł).
 • Czy nawiązali Państwo współpracę ze szkołą, do której uczęszcza dziecko? Czy zasięgali Państwo porady wychowawcy, pedagoga, szkolnego psychologa?
 • Jeśli ww. oddziaływania okazały się niewystarczające, czy korzystali Państwo z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej?
Jeśli żadne z tych oddzialywań nie okazało się wystarczające, można skorzystać z pomocy oferowanej przez nasz Ośrodek. Ważne jest, by decydując się na taki krok, uświadomić dziecku, że nie jest to działanie skierowane przeciw niemu, a wręcz przeciwnie - ma za zadanie mu pomóc.

Ośrodek i szkoły, które w nim funkcjonują przeznaczone są wyłącznie dla dziewcząt w normie intelektualnej, w wieku szkolnym, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.

Nie są przyjmowane dziewczęta:

 • wymagające stałego leczenia lub indywidualnej opieki i pomocy,
 • uzależnione od środków odurzających i psychotropowych,
 • o szczególnie dużym stopniu demoralizacji i niedostosowania społecznego.

W obecnej sytuacji prawnej, wychowanką naszego Ośrodka można zostać tylko na wniosek rodziców (art. 71b Ustawy o systemie oświaty) po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" jest placówką niepubliczną. Za pobyt dziecka w Ośrodku Rodzice zobowiązani są do odpłatności.

Rodzice/Opiekunowie zapewniają wychowance środki czystości higieny osobistej, ubrania, obuwie, zeszyty itp. Pokrywają również koszty wyjazdów grupowych w ciągu roku oraz koszty podróży z i do domu w trakcie przepustki.

Dodatkowo dla uczennic szkół branżowych konieczne jest wyposażenie w tzw. nięzbędnik fryzjera lub kucharza (może zostać zakupiony za pośrednictwem szkoły, po rozpoczęciu roku szkolnego).

Dom Matki Dobrego Pasterza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

"Dom Matki Dobrego Pasterza"

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel: (22) 756-83-37

fax: (22) 350-62-38

NIP: 123-08-48-409

REGON: 146359162

RSPO: 30639

konto bankowe: BS Piaseczno

74 8002 0004 0012 7084 2000 0007

Dziennik elektroniczny

DLA PRACOWNIKÓW:

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

Plan lekcji

Wolna Ukraina Stop Wojnie

PIASECZNO POGODA