Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w Piasecznie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Oferta szkół 2017/2018 - 2017

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019 - 2018

O godz. 9:00 w Auli Matki Dobrego Pasterza rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Marcin Kamiński, prefekt naszego Ośrodka. W homilii zwrócił się bezpośrednio do uczennic i nawiązał to odczytanej dziś Ewangelii wg św. Łukasza (por. Łk 4, 16-30), gdzie widzimy Jezusa, który naucza w synagodze.

Po Eucharystii i oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego na Auli, korytarz szkolny i sale lekcyjne zapełniły się uczennicami, ciekawymi tego, co - dla wielu z nich - ta nowa rzeczywistość szkolna przyniesie. Ufajmy, że będzie to dobry rok i czas dojrzewania, czas zdobywania wiedzy i życiowej mądrości.

W tym roku szkolnym, myślą przewodnią w pracy wychowawczej w Placówce są słowa Papieża Franciszka:

"Jeśli nie potrafimy prosić o przebaczenie, nie potrafimy również przebaczać.
W domu, w którym się nie przeprasza, zaczyna brakować powietrza,
jest w nim jak w stojącej wodzie".

To wielkie zadanie na ten rok! Prośmy Pana, by nas umacniał, dawał swojego Ducha Świętego, uczył nas przebaczać i prosić o przebaczenie.

Dom Matki Dobrego Pasterza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

"Dom Matki Dobrego Pasterza"

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel: (22) 756-83-37

fax: (22) 350-62-38

NIP: 123-08-48-409

REGON: 146359162

RSPO: 30639

konto bankowe: BS Piaseczno

74 8002 0004 0012 7084 2000 0007

Plan zajęć - Szkoła

PIASECZNO POGODA