Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w Piasecznie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Oferta szkół 2017/2018 - 2017

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Porządki na cmentarzu w Antoninowie - 2018

23 października, już po raz trzeci wychowanki grupy I wybrały się do Monaru - Markot w Bobrowcu. Podobnie jak w latach poprzednich głównym celem naszego wyjazdu było porządkowanie grobów na Cmentarzu Południowym w Antoninowie oraz przygotowanie wiązanek na groby zmarłych mieszkańców Monaru oraz osób o nieznanej tożsamości.

Po wykonaniu wiązanek okolicznościowych udałyśmy się na Cmentarz, gdzie w części przeznaczonej dla osób biednych, nieznanych i bezdomnych porządkowałyśmy groby. Po zakończeniu prac porządkowych złożyłyśmy na grobach przygotowane wcześniej wiązanki, zapaliłyśmy znicze na znak pamięci oraz odmówiłyśmy modlitwę za dusze wszystkich tych, o których nikt nie pamięta lub ich tożsamość jest nieznana.

Dom Matki Dobrego Pasterza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

"Dom Matki Dobrego Pasterza"

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel: (22) 756-83-37

fax: (22) 350-62-38

NIP: 123-08-48-409

REGON: 146359162

RSPO: 30639

konto bankowe: BS Piaseczno

74 8002 0004 0012 7084 2000 0007

Plan zajęć - Szkoła

PIASECZNO POGODA