• 09.jpg
  • 06.jpg
  • 04.jpg
  • 02.jpg
  • 10.jpg
  • 07.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 05.jpg
  • 08.jpg

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w Piasecznie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Oferta szkół

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Archipelag skarbów - 2020

W dniach 26 i 27 listopada b.r. odbyły się w naszym Ośrodku zajęcia z cyklu „Archipelag skarbów”. Jak można było obserwować, program prowadzonych zajęć odwołał się do ideałów i pragnień młodych ludzi związanych z budowaniem obrazu własnej przyszłości.

Warsztaty przeprowadzono w formie wykładowej i multimedialnego pokazu dostosowanego do poziomu i oczekiwań naszych podopiecznych. W ramach tych założeń odbyły się dwudniowe spotkania tematyczne z uczennicami MOS, które dotyczyły wskazania im postaw i działań zwiększających szanse przeżycia dojrzałej relacji z drugim człowiekiem. Warsztat dotknął także głębiej zagadnień związanych z pornografią oraz seksualnością w kontekście budowania dojrzałych więzi i trwałego związku miedzy kobietą i mężczyzną. Mamy nadzieję, że ta interesująca oferta zajęć z przekonującym przekazem treści skutecznie wpłyną na wzrost wiedzy naszych podopiecznych w zakresie kształtowania systemu wartości oraz podejmowania akceptowanego społecznie stylu życia.

Dom Matki Dobrego Pasterza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

"Dom Matki Dobrego Pasterza"

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel: (22) 756-83-37

fax: (22) 350-62-38

NIP: 123-08-48-409

REGON: 146359162

RSPO: 30639

konto bankowe: BS Piaseczno

74 8002 0004 0012 7084 2000 0007

Plan zajęć - Szkoła

Dziennik elektroniczny

DLA PRACOWNIKÓW:

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

PIASECZNO POGODA