• 06.jpg
  • 08.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 07.jpg
  • 10.jpg
  • 09.jpg
  • 05.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w Piasecznie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Uroczyste zakończenie roku zespołu Horyzont.Art. - 2022

Uczennice zespołu Horyzont.Art ukończyły rok szkolny 2001 2022. Ta liczna grupa, od początku roku wykazała się dużą aktywnością twórczą. W niespełna dwa miesiące został przygotowany pierwszy projekt z okazji ,,Dnia tańca", zatytułowany Kultura i obyczaj. Dziewczęta poznały co znaczy określenie wytwór kultury, obcowanie ze sztuką i aktywny w niej udział. Tym samym nauczyły się polskich tańców narodowych, poznały historię świętej Cecylii patronki muzyki i przedstawiły widowisko w konwencji festiwalowej prezentacji. Nasze zajęcia to również szereg zrealizowanych treningów umiejętności społecznych, dramy, form para teatralnych i projektów artystycznych. Zrealizowaliśmy projekt ,,Bliżej mojej sceny". Uczennice poznały kulturę wielu narodów, taniec hiszpański oraz zdobyły kompetencje pogłębiające ich zainteresowania. Z kolei projekt ,,Razem w kulturze" był aktywną, pozytywną odpowiedzią na niespokojne obecne czasy. Dziewczęta poznały aspekty kulturowe oraz historię wspólnych koncertów międzynarodowej społeczności artystycznej. Zebranie wielorakich umiejętności oraz doświadczeń twórczych pozwoliło na zrealizowanie trudnego i pouczającego spektaklu z okazji patronki szkoły Świętej Małgorzaty z Kortony zatytułowanego ,Masz wybór , Wiatr historii''. Ukazaliśmy, w osiemnastu odsłonach, życie Świętej Małgorzaty w kontekście wartości tożsamych kiedyś i dziś, W XIII wieku oraz obecnych czasach. To widowisko z librettem zrealizowane w technikach: taneczno-aktorskiej, tańcu historycznym, klasycznym, współczesnym, akrobatyce tanecznej. W podziękowaniu za aktywny doping grupa zrealizowała projekt dla wszystkich dziewcząt w ośrodku zatytułowany ,,Dzieci dzieciom". Nie zabrakło wielu spotkań okolicznościowych, odbywających się w przyjaznej atmosferze czy wspólnego grillowania z okazji zakończenia sezonu artystycznego i roku szkolnego. Cieszy to, że dziewczęta w tak licznej grupie ukończyły program zajęć zespołu, kreowały chętnie powierzone im role, wyróżniały się aktywnością, kulturą osobistą, postawą koleżeńską i odpowiedzialnością. Na zakończenie roku, każda z dziewcząt otrzymała okolicznościowy dyplom, zaświadczający o zrealizowanych zajęciach oraz ufundowany przez Siostrę dyrektor Beatę Dominik piękny prezent, plecak turystyczny. Mamy nadzieję że dziewczęta zabiorą do niego miłe wspomnienia.

Wszystkim życzymy dobrego, bezpiecznego odpoczynku Andrzej Gołębiewski.

Dom Matki Dobrego Pasterza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

"Dom Matki Dobrego Pasterza"

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel: (22) 756-83-37

fax: (22) 350-62-38

NIP: 123-08-48-409

REGON: 146359162

RSPO: 30639

konto bankowe: BS Piaseczno

74 8002 0004 0012 7084 2000 0007

Dziennik elektroniczny

DLA PRACOWNIKÓW:

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

Plan lekcji

Wolna Ukraina Stop Wojnie

PIASECZNO POGODA