Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w Piasecznie

Historia Ośrodka jest ściśle związana z historią Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza, którego podstawowym celem działalności jest praca z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją i przywracanie jej społeczeństwu.Bł. O. Honorat Koźmiński

Doświadczenia Zgromadzenia w pracy z młodzieżą sięgają roku 1895. Wtedy to z inicjatywy Bł. O. Honorata Koźmińskiego, kapucyna powstało Zgromadzenie dla ratowania i odnowy społeczeństwa polskiego, w trudnym okresie zaboru carskiego.

Już wówczas siostry gromadziły wokół siebie dziewczęta zagrożone lub zaniedbane moralnie, otaczały je opieką, tworzyły dla nich tzw. "przytuliska".

Korzenie Ośrodka

W roku 1903 w Piasecznie wybudowano pierwszy zakład wychowawczy dla dziewcząt. Uległ on całkowitemu zniszczeniu na początku I wojny światowej.

Pierwszy Dom wybudowany w 1903 r.Ludwika Moriconi, Współzałożycielka Zgromadzenia, z dziewczętami

W roku 1930 rozpoczęto budowę następnego domu, w którym od roku 1933 siostry prowadziły "Zakład Wychowawczy dla Dziewcząt - Matki Bożej Miłosierdzia".

Ośrodek - lata 30Ośrodek - lata 30Ośrodek - lata 30Ośrodek - lata 30Ośrodek - lata 30Ośrodek - lata 30

W czasie II wojny światowej Niemcy wysiedlili siostry i dziewczęta. Siostrom pozostawiono tylko suterenę i kaplicę. Siostry zostały odsunięte od pracy z młodzieżą. Swoją działalność siostry podjęły po zakończeniu wojny.

W roku 1948 ówczesne władze przejęły budynek i przeznaczyły go na szkołę państwową. Siostry zostały całkowicie odcięte od pracy z młodzieżą w Ośrodku.

Powrót do pełnej działalności wychowawczej

Po zmianie sytuacji politycznej w Polsce siostry podjęły starania o odzyskanie budynku. W roku 1990 zapadła decyzja o zwrocie budynku. Po rocznym, generalnym remoncie, od 1 września 1991 r., rozpoczął swą działalność, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Dom Matki Dobrego Pasterza". W pierwszych latach istnienia Ośrodek pełnił rolę internatu, w którym dzieci i młodzież znajdowała odpowiednie warunki bytowe oraz pomoc w szeroko rozumianym rozwoju. Dzieci uczęszczały do pobliskich szkół środowiskowych.

Wzmożenie działalności wychowawczo-dydaktycznej

Rosnąca liczba dzieci potrzebujących pomocy i chęć zapewnienia im w przyszłości pracy, skłoniła Zgromadzenie do rozbudowywania Ośrodka.
W 1998 r. ukończono budowę pomieszczeń przeznaczonych na internat, kuchnię, stołówkę i salę gimnastyczną, a w 2003 r. budynek Ośrodka powiększył się o nowe sale dydaktyczne, salę egzaminacyjną, bibliotekę i czytelnię oraz inne pomieszczenia stanowiące zaplecze Zespołu Szkół.
W 1998 roku rozpoczęła działalność szkoła podstawowa z przygotowaniem zawodowym na bazie 6-tej klasy.

Obecnie w Ośrodku istnieje Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa o profilu fryzjer i kucharz małej gastronomii oraz Liceum Profilowane o profilu usługowo-gospodarczym.

Od początku działalności Ośrodka do końca sierpnia 2004 r. długoletnim dyrektorem placówki była s. Dorota Andrelczyk, której Ośrodek zawdzięcza rozbudowę i pełny rozkwit. Za swą działalność, ogromny wkład pracy na rzecz młodzieży, Siostra Dorota otrzymała w 1999 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piaseczna.
Od września 2004 r. nowym dyrektorem Ośrodka została Siostra Urszula Motyka.

W sierpniu 2006 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół działających w Ośrodku. Dotychczasową Siostrę Dyrektor Barbarę Pawełczak, która przez 8 lat współtworzyła i kierowała obecnie funkcjonującymi szkołami, zastąpiła Siostra Cecylia Nowak.

Przekształcenie Ośrodka

1 września 2006 r., na mocy prawa oświatowego, Ośrodek przekształcił się w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Od września 2009 r. nowym dyrektorem Ośrodka została Sylwia Krynicka. Nową funkcje wicedyrektora Ośrodka objęła Alina Wendt. Od września 2010 r. funkcję tę sprawuje Beata Dominik.

Dom Matki Dobrego Pasterza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

"Dom Matki Dobrego Pasterza"

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel: (22) 756-83-37

fax: (22) 350-62-38

NIP: 123-08-48-409

REGON: 146359162

RSPO: 30639

konto bankowe: BS Piaseczno

74 8002 0004 0012 7084 2000 0007

Plan zajęć - Szkoła

Dziennik elektroniczny

DLA PRACOWNIKÓW:

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

PIASECZNO POGODA