Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w Piasecznie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Oferta szkół 2017/2018 - 2017

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

"KRZESANY.ART"

ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII
W DOMU MATKI DOBREGO PASTERZA

WIELOKULTUROWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
DZIAŁALNOŚĆ OD 1 MARCA 2000 ROKU

Zapraszamy na zajęcia wszystkich tych, którzy pragną poznać sztukę taneczną oraz chcą przeżyć spotkanie ze sztuką i teatrem tańca. Dla wielu naszych uczennic była to wspaniała przygoda artystyczna, którą zapamiętały na całe życie.

Wymagamy solidności. Osobom ambitnym, zapewniamy zajęcia dodatkowe i warsztaty na poziomie zawodowym, warunki do nauki oraz prezentacji umiejętności na profesjonalnej scenie.

Zakres działalności zespołu

Zapewniamy wszechstronną edukację artystyczną oraz teatralny sposób prowadzenia zajęć i profesjonalne choreografie sceniczne. Prowadzimy zajęcia z techniki wyrazu scenicznego, partnerowania i akrobatyki tanecznej. Zapewniając indywidualne podejście do uczennic, przyjmujemy zasadę pracy zespołu artystycznego-grupy teatralnej. Odbywają się lekcje z tańca klasycznego, współczesnego, modern, towarzyskiego w stylizacji scenicznej, narodowego oraz wielu tańców charakterystycznych. Nasze zajęcia, których środkiem przekazu jest taniec, przygotowują uczennice do wyższych szkół artystycznych.

Repertuar zespołu to tematyczne autorskie choreografie sceniczne oraz rozbudowane prezentacje. Zespół posiada zaplecze kostiumów oraz bardzo dobre warunki do nauki sztuki scenicznej.

Dziewczętom ambitnym, systematycznie uczestniczącym w zajęciach, pragnącym zdobywać doświadczenia sceniczne oraz umiejętności na poziomie zawodowym, zapewniamy udział w wysoko spersonalizowanych warsztatach, rozwój artystyczny i współpracę z grupami akademickimi o profilu zawodowym, udział w profesjonalnych widowiskach, koncertach karnawałowych, projektach edukacyjnych, występach, spektaklach i Festiwalach Wielu Kultur.

ZESPÓŁ PREZENTUJE SWOJE UMIEJĘTNOŚCI NA PROFESJONALNEJ SCENIE
WYSTĘPUJE PODCZAS PRESTIŻOWYCH KONCERTÓW Z ZAWODOWYMI ARTYSTAMI

ZESPÓŁ "KRZESANY.ART" JEST POD OPIEKĄ DYREKCJI
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

Dyrektorzy rozwijając działalność artystyczną, mają bardzo duży wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny młodych ludzi, oraz w istotny sposób wpływają na rozwój kultury. Dzięki szeroko prowadzonej działalności artystycznej, możemy dostrzec, jak ważną dziedziną życia społecznego jest kultura, oraz jak wpływa ona na kształtowanie środowisk lokalnych. W marcu 2000 roku z inicjatywy dyrektor Ośrodka Siostry Doroty Andrelczyk powstał zespół artystyczny "Krzesany". Siostra Dorota sprawowała opiekę nad grupą do 2004 roku. Od 2004 do 2006 roku, zespół opieką otoczyła Siostra dyrektor Barbara Pawełczak. W latach od 2004 do 2009 Zespół "Krzesany" był nadzorowany i wspomagany przez Siostrę dyrektor Ośrodka, Urszulę Motykę. W 2009 roku zespół zmienia nazwę na "Krzesany.Art" oraz poszerza zakres nauczania. W 2009 roku, nadzór nad zespołem obejmuje dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Siostra Sylwia Krynicka. Wspomagana przez Siostrę Dyrektor Beatę Dominik, pełni tę opiekę w dalszym ciągu. Z racji szeroko prowadzonych działalności artystycznych, osobą wspomagającą i koordynującą pracę zespołu podczas prób i koncertów jest inspektor zespołu. Taką funkcje pełni Siostra Dorota Kowalewska.

Prowadzący

Zajęcia Zespołu "Krzesany.Art" prowadzi Andrzej Gołębiewski. Twórca, reżyser, pedagog i choreograf wielu autorskich festiwali, musicali, spektakli i koncertów. Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie, AMFC. Im. F Chopina. Tancerz Teatru Wielkiego w Warszawie i Teatru Muzycznego Roma. Współpracując z wieloma zespołami i teatrami, jako tancerz i aktor jest wykonawcą wielu tysięcy spektakli w Polsce. Ma na swoim koncie występy na całym świecie. Współpracował z najbardziej uznanymi choreografami w Polsce, a także ze światowej sławy zespołem Baletu XX wieku M. Bejarta. Dyrektor artystyczny wielu spektakli i liczących się wydarzeń artystycznych. Kierownik i choreograf wielu akademii i reprezentacyjnych zespołów artystycznych.
Swoje zespoły i akademie artystyczne tworzy na żelaznych zasadach teatralnych, według najlepszych wzorców. Prowadzi lekcje w wielu technikach tanecznych, warsztaty oraz konferencje artystyczne, treningi i autorskie kursy, lekcje dla pasjonatów tańca, zawodowych tancerzy oraz aktorów.
Andrzej Gołębiewski jest współtwórcą książki edukacyjnej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, autorem programu ćwiczeń edukacyjnych polskich tańców narodowych, prezentowanych wykładowcom w całej Polsce, oraz konsultantem autorskiej muzyki wzorcowej, przedstawiającej polskie tańce narodowe.

Kontakt: andgolebiewski@gmail.com

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE
LICZY SIĘ U NAS ATMOSFERA ZAJĘĆ - WSPÓLNIE JĄ TWORZYMY

ZAJĘCIA ZESPOŁU "KRZESANY.ART" ODBYWAJĄ SIĘ W SALI GIMNASTYCZNEJ
W PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI W GODZINACH 17:00-18:00
WARSZTATY WYSOKO PROFILOWANE ODBYWAJĄ SIĘ WEDŁUG USTALEŃ


Dom Matki Dobrego Pasterza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

"Dom Matki Dobrego Pasterza"

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel: (22) 756-83-37

fax: (22) 350-62-38

NIP: 123-08-48-409

REGON: 146359162

RSPO: 30639

konto bankowe: BS Piaseczno

74 8002 0004 0012 7084 2000 0007

Plan zajęć - Szkoła

PIASECZNO POGODA