Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w Piasecznie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Oferta szkół 2017/2018 - 2017

W konkursie gastronomicznym który odbył się w terminie od 6 do 8 marca wzięły udział uczennice klas pierwszych i drugich technikum organizacji usług gastronomicznych oraz zasadniczej szkoły zawodowej o specjalności kucharz małej gastronomii.

Ocena prac odbyła się w dwóch kategoriach:

• Przygotowanie stołu do obsługi konsumenta (Technikum)

• Przygotowanie potrawy (Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Uczennice pracowały w zespołach mając za zadanie przygotować przez siebie wybrane potrawy oraz nakryć stół zgodnie z zasadami przewidzianymi dla wcześniej wybranych potraw przez drugą część zespołu. Dodatkowo każdy zespół konkursowy obowiązkowo musiał wykonać część teoretyczną w postaci referatu w którym informował komisję konkursową o nazwie potrawy, recepturze, zasadach obsługi konsumenta.

Rywalizacja wśród uczennic od samego początku była bardzo duża co widać było w efekcie końcowym podczas oceniania prac. Większość uczennic wykazała się bardzo dużym zaangażowaniem oraz pomysłowością w realizacji wcześniej zaplanowanych celów.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone na apelu szkolnym w obecności wszystkich uczennic. Najlepsze zespoły które zajęły trzy pierwsze miejsca dostały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszystkie inne osoby które wzięły udział w konkursie zostały także wyróżnione i nagrodzone symbolicznym upominkiem.

Dom Matki Dobrego Pasterza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

"Dom Matki Dobrego Pasterza"

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel: (22) 756-83-37

fax: (22) 350-62-38

NIP: 123-08-48-409

REGON: 146359162

RSPO: 30639

konto bankowe: BS Piaseczno

74 8002 0004 0012 7084 2000 0007

Plan zajęć - Szkoła

PIASECZNO POGODA