• 03.jpg
 • 02.jpg
 • 07.jpg
 • 10.jpg
 • 01.jpg
 • 06.jpg
 • 05.jpg
 • 09.jpg
 • 04.jpg
 • 08.jpg

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w Piasecznie

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół im. św. Małgorzaty z Kortony

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Beata Dominik. Samorząd funkcjonuje w oparciu o następujący Regulamin:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski powołuje się na początku roku szkolnego na podstawie wyborów.
 2. Wybory są tajne i biorą w nich udział wszystkie uczennice.
 3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego mają charakter uroczysty. Wyborcy po sprawdzeniu na LIŚCIE WYBORCÓW otrzymują KARTY do GŁOSOWANIA i oddają swój głos przez zaznaczenie na LIŚCIE KANDYDATEK jednego nazwiska.
 4. Podliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza wraz z opiekunkami Samorządu Uczniowskiego.
 5. Po publicznym ogłoszeniu wyniku wyborów formuje się Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
 6. Ścisły Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą:
  • Przewodnicząca
  • Z-ca Przewodniczącej
 7. Samorząd Uczniowski włączony jest w całokształt działań podejmowanych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii: kulturalnych, oświatowych, organizatorskich i wychowawczych.
 8. Samorząd Uczniowski współorganizuje życie kulturalne i rozrywkowe; inicjuje i organizuje imprezy kulturalne.
 9. Samorząd Uczniowski włącza się do organizacji stałych uroczystości w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
 10. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Dyrektora Szkoły lub Opiekuna Samorzadu zwraca uwagę koleżankom za rażące naruszanie regulaminu oraz niewłaściwe zachowania.
 11. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa do dnia wyborów następnego Zarządu.

W dniu 30 września 2021r. w Zespole Szkół im. św. Małgorzaty z Kortony odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z Regulaminem Samorządu w roku szkolnym 2021/2022 do Samorządu Uczniowskiego weszły:

 • Przewodnicząca: Weronika P-ska.
 • Z-ca Przewodniczącej: Klaudia M-ga.
 • Członek Samorządu: Veronica G-co.

Dom Matki Dobrego Pasterza

Zespół Szkół

im. św. Małgorzaty z Kortony

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel: (22) 756-83-37

fax: (22) 350-62-38

Szkoła Podstawowa

REGON: 367999628

RSPO: 262274

Szkoła Branżowa I Stopnia

Kucharz | Fryzjer

REGON: 361817939

RSPO: 127728

Dziennik elektroniczny

DLA PRACOWNIKÓW:

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

Plan lekcji

Wolna Ukraina Stop Wojnie

PIASECZNO POGODA